.

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện bằng được các mục tiêu tăng trưởng của năm 2017

.

(Baonghean.vn) - Sau phiên chất vấn chiều 12/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc một cách tích cực, trách nhiệm; từng bước giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; đồng thời nhấn mạnh 9 nội dung trọng tâm sẽ thực hiện sau kỳ họp lần này.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đức Anh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đức Anh

Báo Nghệ An trích đăng bài phát biểu:

Sau cuộc họp này, chúng tôi sẽ giao cho Văn phòng UBND tỉnh có văn bản để giao cho từng tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tiếp tục trả lời đối với từng nội dung, từng ý kiến vừa qua đã tổng hợp và sẽ công khai việc thực hiện tiếp thu, xử lý những ý kiến đó trong kỳ họp cuối năm trong báo cáo tại kỳ họp..

… Trong thời gian tới, một lần nữa, thay mặt UBND tỉnh, chúng tôi xin hứa trước các đại biểu và kỳ họp, cũng như cử tri tỉnh nhà là: sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc một cách tích cực, trách nhiệm; từng bước giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc.

Trong đó tôi xin nhấn mạnh và tiếp thu một số vấn đề cụ thể như sau:

Thứ nhất: UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đồng chí giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, phải bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện bằng được các mục tiêu tăng trưởng của năm 2017.

Từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh được phân công phụ trách từng ngành, lĩnh vực phải trực tiếp chỉ đạo một cách quyết liệt và hiệu quả; giám đốc các sở, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về từng chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm, có các giải pháp cụ thể cho từng ngành, địa phương mình để thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng còn lại của năm 2017.

Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng mà đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trong buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và trong bài phát biểu sáng hôm qua (11/7) tại kỳ họp đã nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh, cho các cấp uỷ, chính quyền các cấp của chúng ta.

UBND tỉnh đã có quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra do 4 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, để vừa kiểm tra vừa đôn đốc, vừa tháo gỡ khó khăn cho từng nơi, từng ngành, từng địa phương, từng vụ việc một cách cụ thể, nhất là những chỉ tiêu còn thấp, những chỉ tiêu có khả năng khó đạt vào cuối năm nay.

 

Hoạt động tại Nhà máy dệt may Vinatex Hoàng Mai. Ảnh tư liệu
Hoạt động tại Nhà máy dệt may Vinatex Hoàng Mai. Ảnh tư liệu

Thứ hai: UBND tỉnh sẽ hết sức quan tâm và nâng cao chất lượng đào tạo và dạy nghề, giải quyết việc làm cho người dân với 6 giải pháp lưu ý mà Đoàn Chủ tịch đã lưu ý trong nội dung trước đây. UBND tỉnh cũng sẽ chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cũng như các địa phương phải rà soát, tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch sản phẩm chủ yếu; Liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong đó đảm bảo để các doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm.

Mặt khác, hiện nay chúng ta đang tích cực kêu gọi các nhà đầu tư từ Nhật Bản, từ các nước để đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các công nghệ gen vào triển khai các dự án nông nghiệp, các dự án về sản xuất, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Phải có những mô hình tốt, thực sự ổn định, thực sự có hiệu quả về kinh tế để từng bước nhân ra diện rộng một cách vững chắc.

Thứ ba: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt gắn với tái cơ cấu trong nông nghiệp với mục tiêu tăng giá trên đơn vị diện tích;

Tập trung sắp xếp, chuyển đổi và thu hồi đất của các nông lâm trường, chuyển sang và có cách quản lý chặt chẽ việc cho các hộ nông dân thuê đất.

UBND tỉnh cũng xin tiếp thu một cách nghiêm túc trong việc thực hiện công tác đấu giá đất, đấu giá các dự án theo quy định để tăng nguồn thu, tăng giá trị đất và dự án cho ngân sách, chống thất thoát ngân sách.

Thứ tư: Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017. Tích cực triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2017-2020 theo đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến triển khai; khai thác những lợi thế của tỉnh hiện nay.

Tăng cường thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, trong đó cần triển khai một cách quyết liệt, có hiệu quả đề án tăng cường chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư.

Kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ để có quỹ đất bàn giao cho nhà đầu tư mới có năng lực, có khả năng đầu tư nhanh, đầu tư thực sự; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là giải phóng mặt bằng để các dự án triển khai thực hiện đúng tiến độ. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị.

Thứ năm: Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng sử dụng tại các khu chung cư trên địa bàn. Thực hiện chủ trương này, ngày 30/12/2016, UBND tỉnh đã có công văn số 1092 về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn phòng cháy, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng sử dụng tại các khu chung cư trên địa bàn...

 

Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu
Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu

Thứ sáu: Quản lý tốt công tác xã hội hoá, huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân ở cơ sở; Chấn chỉnh, chấm dứt các khoản thu ngoài quy định.

Thứ bảy: Tăng cường kiểm tra và quản lý các lễ hội, đặc biệt chú trọng xử lý nghiêm các hiện tượng biến tướng, gây lãng phí, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc ở một số nơi.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hết sức quan tâm đến sức khoẻ của người dân. Đản bảo các chính sách xã hội, sự quan tâm đối với các đối tượng và gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ.

Thứ tám: Tiếp tục và kiên quyết đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị ở các cấp.

Tiếp tục chỉ đạo về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của các cơ quan nhà nước; đưa vào chỉ tiêu cụ thể đánh giá, khen chê một cách rõ ràng, kiên quyết không tổ chức những cuộc họp mà chuẩn bị không kỹ, nội dung không cần thiết.

Dành thời gian để xử lý những vấn đề mà cơ sở đang cần tháo gỡ. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, chấn chỉnh công tác tuyển dụng, hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị không đúng quy định, không được phép.

Thứ chín: Tập trung giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự; Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Không cho phép một cá nhân nào, “một tổ chức” nào coi thường kỷ cương pháp luật, không chấp hành pháp luật.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

….

Nguyễn Xuân Đường

(Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh)

;
.
.