.

Nghệ An sẽ ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ do Tỉnh uỷ quản lý

.

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung được cho biết tại cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ để nghe tình hình công tác quý III, định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV/2017 chiều 10/10.

 » Bộ Chính trị ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ cấp cao
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Hồ Phúc Hợp – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phan Đức Đồng – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo các ban đảng, văn phòng Tỉnh uỷ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Hồ Phúc Hợp – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phan Đức Đồng – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo các ban đảng, văn phòng Tỉnh uỷ.

Tại cuộc làm việc, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Quốc Khánh cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV do Ban Tổ chức chủ trì thực hiện là tham mưu quy định về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ diện Tỉnh uỷ quản lý.

Ngày 4/8/2017, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 89 - QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ cũng đã đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và thảo luận về các nội dung trọng tâm trong quý IV/2017.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông đồng tình, nhất trí cao với đánh giá thực hiện nhiệm nhiệm vụ trong quý III, cũng như dự kiến kế hoạch trọng tâm trong quý còn lại, đặc biệt ghi nhận công tác chuyên môn của từng ban, sự phối hợp của các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp tục tăng cường phối hợp, nhất là về thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của từng ban để cùng làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn đánh giá, các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày càng có chất lượng.

Đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu năm 2017 có những thuận lợi song cũng có những khó khăn, do đó để thực hiện đạt mục tiêu đề ra trên các mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: “Tinh thần là chúng ta phải nỗ lực hơn để đến cuối năm các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ hoàn thành tốt kế hoạch và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thống nhất nhiệm vụ trong quý IV/2017 các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ đề ra; đồng thời đề nghị rà soát lại chương trình, kế hoạch năm 2017 của từng ban, Văn phòng Tỉnh uỷ để quyết tâm hoàn thành và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2018.

Trong đó, đồng chí yêu cầu cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là các ngày kỷ niệm lớn nhằm cổ vũ cho phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh các luận điệu xuyên tạc, phản động.

 

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ cũng cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện công tác cán bộ, củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù.

Theo chức năng của các ban, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực: phòng chống tham nhũng; thúc đẩy giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); công tác quản lý kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cán bộ, thực hiện quy chế làm việc; phát hiện và chủ động trong kiểm tra, giám sát cán bộ vi phạm; quan tâm, nắm chắc tình hình và giải quyết đơn thư; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế tiếp xúc đối thoại với nhân dân;…

 

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Quốc Khánh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Quốc Khánh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng đề nghị các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tham mưu nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thành Duy

;
.
.