.

Đảm bảo chế độ cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

.

(Baonghean) - Thực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ, Bảo hiểm Xã hội Nghệ An nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung đã chủ động, linh hoạt triển khai, giải quyết đúng, đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng.

Ông Sầm Ngọc Toản, 60 tuổi, nguyên là Chủ tịch UBND xã Châu Quang (Quỳ Hợp). Trước khi làm phó trưởng Công an xã vào năm 1992, ông Toản đã có 15 năm là bộ đội biên phòng (từ năm 1975 - 1990). Trước Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra vào tháng 6/2015, ông Toản đã hết tuổi tái cử song vẫn còn gần 2 năm nữa mới đủ 60 tuổi để được nghỉ hưu theo chế độ. Tại thời điểm đầu năm 2015, Ông Toản khá lo lắng vì quyền lợi  về chế độ hưu trí, tiền lương của mình. Tuy nhiên, nỗi lo này của ông đã được giải quyết khi Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ ra đời quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn.

 

Người dân lĩnh lương hưu tại xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn).	Ảnh: Quốc Minh (VNPT Nghệ An)
Người dân lĩnh lương hưu tại xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Quốc Minh

Ông Toản cho biết: “Yên tâm chấp hành quy định, tôi viết đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ. Tôi đã được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm một số chế độ nh:ư không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm... Tổng số tiền trợ cấp đến khi được nhận sổ hưu là 72 triệu đồng. Bản thân tôi thấy các cơ quan, ban ngành, BHXH giải quyết nhanh gọn và rất thỏa đáng”. 

Cùng với ông Toản, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh: Đến nay đã có 238/239 đối tượng đã được giải quyết chế độ kịp thời theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP.  Ông Nguyễn Quang Quyết - Trưởng phòng Chế độ, BHXH tỉnh cho biết: Ngay sau khi nhận được Công văn số 3624/BHXH-CSXH ngày 22/9/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 26, BHXH Nghệ An đã nhanh chóng có Văn bản số 3238 ngày 30/9/2015 gửi đến các phòng Nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố quán triệt nghiên cứu kỹ Nghị định 26/2015/NĐ-CP, Hướng dẫn số 35 và 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Công văn số 3624/BHXH-CSXH và giao cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên địa bàn tỉnh, đồng thời có văn bản gửi đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong tỉnh về việc phối hợp giải quyết chế độ theo Nghị định 26/NĐ-CP cho các đối tượng theo đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã kịp thời quán triệt, hướng dẫn lập hồ sơ; kiểm tra, xét duyệt hồ sơ, quyết định nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu đối với những người đủ điều kiện theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định và có văn bản đề nghị thực hiện chế độ, chính sách gửi Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính. BHXH đã chủ động làm việc với Sở Nội vụ khi các đơn vị lập danh sách gửi lên; Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh lập danh sách, dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính. Danh sách này đồng thời được gửi cho BHXH tỉnh, qua đó, BHXH tỉnh chủ động liên tục đôn đốc BHXH các huyện/thị/thành phố đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ nhằm thực hiện chi trả chế độ, chính sách đúng quy định sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khi có hồ sơ hoàn thiện gửi lên, BHXH tỉnh ưu tiên thực hiện giải quyết ngay.

 

Phối hợp chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện
Phối hợp chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện. Ảnh tư liệu

Đến tháng 8/2016, BHXH tỉnh Nghệ An đã cơ bản tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ cho các đối tượng đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt được đảm bảo, kịp thời và tạo sự phấn khởi cho người thụ hưởng chính sách BHXH. Đến nay, duy chỉ còn 1 trường hợp chưa được giải quyết, đó là bà Nguyễn Thị Soa, nguyên Phó Chủ tịch HĐND phường Nghi Hương (Thị xã Cửa Lò). Bà Soa trước đây có thời gian công tác tại Công ty Chất đốt, sau đó nghỉ và tham gia công tác tại phường. Để được hưởng chế độ cần cộng nối thời gian công tác ở cả 2 cơ quan, tuy nhiên, hồ sơ công tác giai đoạn trước chưa hoàn thiện, cần bổ sung để cộng nối thời gian và BHXH tỉnh đang tiếp tục giúp đỡ bà Soa thực hiện.

Và không riêng cơ quan BHXH tỉnh, thực hiện Nghị định 26, các ban ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực triển khai vào cuộc. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động khảo sát, phân loại đối tượng cán bộ từ trước nên sớm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy triển khai, tham mưu cho tỉnh giải quyết từng trường hợp cụ thể. Việc giải quyết chế độ chính sách này rất linh hoạt, như việc vận dụng thực hiện Nghị định 108/2014/CP về chính sách tinh giản biên chế để bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã; dùng nguồn cải cách tiền lương của tỉnh để trả cho các đối tượng còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nhờ đó, Nghệ An là một trong số ít địa phương giải quyết hiệu quả những vướng mắc trong thực hiện Nghị định 26.

Thanh Sơn

;
.
.