.

BHXH-Cục Thuế Nghệ An: Phối hợp đảm bảo quyền lợi người lao động

.

(Baonghean) - Sau hơn 2 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa 2 ngành BHXH và Thuế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hiệu quả đạt được rất rõ nét, góp phần quản lý chặt chẽ, chính xác hơn đối tượng nộp thuế, nộp BHXH; hạn chế tình trạng trốn, nợ thuế và BHXH...

Dù từ năm 2009, BHXH tỉnh và Cục Thuế Nghệ An đã chủ động xây dựng Quy chế số 671/QCPHLN ngày 9/7/2009 về việc phối hợp công tác, cung cấp thông tin để nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật Thuế TNDN, Luật BHXH, Luật BHYT, nhưng thời điểm bấy giờ, công tác phối hợp mới chỉ dừng lại ở việc trao đổi thông tin chung về các tổ chức kinh tế đã đăng ký mã số thuế giữa hai bên; sự phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên; việc triển khai công tác phối hợp giữa Chi cục Thuế và BHXH các huyện, thành, thị còn hạn chế.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu bức thiết về việc cần phải thiết lập quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác chặt chẽ hơn, chính xác hơn đối tượng nộp thuế, nộp BHXH; hạn chế tình trạng trốn nợ thuế và nợ BHXH; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lạm dụng, gian lận như trích tiền BHXH để tính thuế nhưng không nộp BHXH…

Đoàn kiểm tra BHXH tỉnh làm việc tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tiến (TP. Vinh).
Đoàn kiểm tra BHXH tỉnh làm việc tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tiến (TP. Vinh).

Đến tháng 12/2014, Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng Cục Thuế được ban hành đã tạo nên hành lang pháp lý, “gỡ rối” cho cơ quan BHXH và Cục Thuế các địa phương, trong đó có Nghệ An. Ngay sau đó, BHXH tỉnh Nghệ An đã tích cực nghiên cứu, phối hợp với Cục Thuế xây dựng quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Quy chế phối hợp này đã mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo cơ sở để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên cả hai lĩnh vực Thuế và BHXH; bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động và các doanh nghiệp.

Theo quy chế được ký kết, hai cơ quan phải tích cực trao đổi, cung cấp thông tin về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia đóng các khoản BHXH bắt buộc và nộp thuế, quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và quản lý thu thuế; đồng thời, trao đổi mã số thuế để sử dụng trong quản lý tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH. Cùng với đó, BHXH và Chi cục Thuế 21 huyện, thành, thị đã triển khai ký kết quy chế phối hợp kịp thời trong tháng 6, tháng 7/2015. 

2 năm qua, công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai ngành được thực hiện khá nhịp nhàng. Theo đó, định kỳ theo quy chế phối hợp, Cục Thuế và chi cục thuế các huyện, thành đã thực hiện cung cấp danh sách tổ chức trả thu nhập đã cấp mã số thuế đang hoạt động, cung cấp danh sách tổ chức trả thu nhập thành lập mới, giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh; số lượng, danh sách người lao động trong tổ chức trả thu nhập, tiền trích BHXH bắt buộc mà tổ chức trả thu nhập tính vào chi phí để tính thuế; cung cấp danh sách tổ chức trả thu nhập trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt theo đúng quy định cụ thể…

Song song với đó, trong 2 năm 2015 và 2016, BHXH tỉnh cung cấp cho Cục Thuế danh sách tổ chức trả thu nhập đang tham gia BHXH, số lao động tham gia BHXH, quỹ lương đóng BHXH, số tiền đóng BHXH 14.850 đơn vị.

Ông Ngô Xuân Dũng – Phó Trưởng phòng Khai thác và thu nợ, BHXH tỉnh cho biết: Hàng năm, dựa vào danh sách các tổ chức chi trả thu nhập đang được quản lý thuế do cơ quan Thuế cung cấp, BHXH tỉnh đã rà soát, xác định được 2.947 tổ chức trả thu nhập có đăng ký mã số thuế nhưng chưa tham gia BHXH cho người lao động với số lượng 42.911 người.

Từ đó, ngành BHXH nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các đơn vị đăng ký tham gia BHXH cho người lao động theo đúng quy định pháp luật. Năm 2015 đã phát triển thêm 338 tổ chức trả thu nhập đăng ký tham gia BHXH cho 5.031 lao động; năm 2016 phát triển thêm 1.479 tổ chức trả thu nhập đăng ký tham gia BHXH cho 11.878 lao động.

Trong 2 năm 2015, 2016, ngành BHXH và ngành Thuế đã phối hợp lập đoàn kiểm tra liên ngành được 512 doanh nghiệp, phát hiện 392 doanh nghiệp đăng ký mã số thuế nhưng chưa tham gia BHXH, tương ứng với 3.969 lao động. Kết quả, thông qua kiểm tra đã có 332 doanh nghiệp tham gia BHXH với 3.374 lao động, số tiền thu được 16,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thông qua việc thanh, kiểm tra đã thu được 23 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận thì vẫn còn đó những hạn chế trong công tác phối hợp, cần sự vào cuộc rốt ráo của cả hai ngành. Theo đánh giá, về phía cơ quan Thuế, mặc dù đã cung cấp danh sách các tổ chức chi trả thu nhập mới thành lập, giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh hàng quý cho BHXH nhưng thực tế, một số tổ chức chi trả thay đổi thông tin về số lao động, địa chỉ liên hệ, số điện thoại nhưng không thông báo cho cơ quan Thuế nên thông tin cung cấp chưa được cập nhật chính xác, số liệu của Cục Thuế cung cấp và số liệu của chi cục thuế một số huyện còn có sai lệch do thời điểm lấy báo cáo khác nhau. Bên cạnh đó, ở cấp huyện còn trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản giấy tờ, khá tốn kém về mặt thời gian và hạn chế về lượng thông tin chuyển tải.

“Chìa khoá” để giải quyết những hạn chế này được xác định là công nghệ thông tin, nhất là trong thời gian tới, mục tiêu đặt ra trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị ngày càng đứng trước nhiều thách thức từ thực tiễn.

Ông Lê Trường Giang – Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Giải pháp tốt nhất để tăng hiệu quả phối hợp là sớm xây dựng, triển khai phần mềm liên thông; trao đổi thông tin qua hệ thống kết nối tự động, phát triển hệ thống dữ liệu tập trung giữa cơ quan BHXH, Thuế, Sở KH&ĐT. Đồng thời, xây dựng được quy trình cấp mã số thuế đối với tổ chức trả thu nhập theo quy định, sử dụng mã số thuế trong quản lý thu thuế và các khoản BHXH bắt buộc”.

Phước Anh

;
.
.