Xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu

(Baonghean.vn)- Ngày 30/6, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở Quân khu tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng cơ sở Quân khu chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2015, công tác xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu được Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở Quân khu, cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp chủ động triển khai tích cực, có trọng tâm, trọng điểm. Các loại hình cơ sở có chiều hướng chuyển biến tốt.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, có hơn 80% cơ sở, xã phường đạt vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu

Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố, quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường; mục tiêu “Yên dân, ổn định và phát triển” tiếp tục được khẳng định. Qua rà soát phân loại đánh giá của các địa phương 6 tháng đầu năm, số xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện đạt 82,77%; số cụm hoạt động khá đạt 97,89%.

Hội nghị cũng đã thảo luận, xác định 7 nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu 6 tháng cuối năm 2015; thông qua Đề cương “Báo cáo tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu (1989 - 2015)”.

Lê Thắng