10 doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cục Thuế Nghệ An cho biết, trong nhiều doanh nghiệp đang nợ thuế hiện nay trên địa bàn tỉnh thì có 10 doanh nghiệp nợ lớn, với hơn 170 tỷ đồng. 

 

Quang An- Nam Phong