10 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử

(Baonghean.vn) - Sẽ tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử 22/5/2016. Đó là yêu cầu được đặt ra tại hội nghị tập huấn công tác bầu cử do Sở Nội vụ Nghệ An tổ chức cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bầu cử các cấp sáng 12/4.

Các đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đại biểu phụ trách công tác bầu cử cấp huyện, xã và tổ bầu cử tham dự hội nghị.

Đồng chí Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp cần bám quy địn và tiến độ về thời gian, trong đó quan tâm công tác tập huấn và tuyên truyền ở các cấp.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được thông tin về những điểm lưu ý trong thực hiện Luật bầu cử và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương. Cách thức giải quyết trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng ở các đơn vị bầu cử sau khi đã niêm yết danh sách những người ứng cử.

Các đại biểu cũng đã được hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử từ việc bố trí địa điểm bỏ phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giao, nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử như thẻ cử tri, phiếu bầu, con dấu, các loại biên bản, biểu mẫu, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên... Việc lập các biên bản, biểu mẫu, kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu; tổng hợp báo cáo kết quả bầu cử...

Quang cảnh cuộc tập huấn

Từ nay đến ngày bầu cử, các ban, tổ bầu cử phải tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; gửi biên ban kết quả hội nghị hiệp thương; lập, công bố và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các tổ chức bầu cử triển khai việc cấp phát và nhận các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử; tổ chức công tác vận động bầu cử cho những người ứng cử theo hai hình thức, tổ chức tiếp xúc cử tri tại nơi bầu cử và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung giải quyết các khiếu nại về việc lập danh sách cử tri...

Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Cũng tại cuộc tập huấn, các đại biểu còn được tiếp thu một số nội dung về công tác tuyên truyền; công tác đảm bảo an ninh an toàn cho cuộc bầu cử; hướng dẫn sử dụng phần mềm nghiệp vụ tổng hợp kết quả bầu cử; đồng thời thảo luận và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị mà thực tiễn đang đặt ra...

Minh Chi