101 tỷ đồng cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp

(Baonghean.vn)-Thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Chính phủ, đến đầu tháng 10/2015, Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An đã giải ngân cho 567 khách hàng vay vốn, với doanh số cho vay  101 tỷ đồng, tổng số tiền lãi suất được hỗ trợ là 4,2 tỷ đồng.

Ngân hàng nông nghiệp Thị xã Thái Hòa giải ngân vốn vay cho các hộ dân trên địa bàn

Đến đầu tháng 10/2015 có 567 khách hàng còn dư nợ, với tổng dư nợ 99 tỷ đồng. Khách hàng chủ yếu là hộ gia đình và cá nhân vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn đầu tư cho vay của ngân hàng đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh giảm được giá thành sản phẩm, cạnh tranh thị trường tốt hơn. Góp phần duy trì sản xuất kinh doanh và tạo việc làm ổn định cho người lao động, đồng thời ngân hàng có điều kiện mở rộng đầu tư tăng trưởng dư nợ.

Quỳnh Lan