12 tên xã, thị trấn mới và 31 tên xã, thị trấn không còn sau sáp nhập ở Nghệ An

Thành Duy 18/12/2019 07:59

(Baonghean.vn) - Sau khi sắp xếp 39/480 đơn vị hành chính cấp xã, trên địa bàn Nghệ An hình thành 19 đơn vị hành chính cấp xã mới. Các đơn vị này có nhiều thay đổi về diện tích và dân số. Một số đơn vị hành chính cấp xã giữ nguyên tên cũ, một số có tên mới.

Tại huyện Quế Phong, sau khi sắp xếp vẫn giữ nguyên tên gọi thị trấn Kim Sơn và các xã Tiền Phong, Mường Nọc. Tuy nhiên, tên gọi xã Quế Sơn không còn do sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số vào xã Mường Nọc.

Sau khi sắp xếp, huyện Quế Phong có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn, giảm 1 xã.

Xã Hưng Long (Hưng Nguyên) sẽ trở thành một phần của xã Long Xá sau khi sáp nhập với xã Hưng Xá. Ảnh: Thành Duy

Tại huyện Tương Dương, sau khi sắp xếp sẽ có tên gọi mới là thị trấn Thạch Giám. Sau khi sắp xếp, huyện Tương Dương còn 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn, giảm 1 xã.

Ở huyện Thanh Chương có xã mới là xã Đại Đồng trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số 3 xã: Thanh Tường, Thanh Văn và Thanh Hưng. Sau khi sắp xếp, huyện Thanh Chương còn 38 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 37 xã và 1 thị trấn, giảm 2 xã.

Tương tự, tại huyện Diễn Châu có xã mới là xã Minh Châu trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của 3 xã Diễn Minh, Diễn Bình và Diễn Thắng. Sau khi sắp xếp, huyện Diễn Châu còn 37 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã và 1 thị trấn, giảm 2 xã.

Huyện Nghi Lộc cũng có xã mới là xã Khánh Hợp trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của 2 xã là Nghi Hợp và Nghi Khánh. Sau khi sắp xếp, huyện Nghi Lộc còn 29 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 28 xã và 1 thị trấn, giảm 1 xã.

Ở Nam Đàn sẽ có các xã mới là: Trung Phúc Cường trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của 3 xã là Nam Phúc, Nam Cường và Nam Trung và Thượng Tân Lộc trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã Nam Tân, Nam Lộc và một phần của xã Nam Thượng.

Bên cạnh đó, quy mô về diện tích và dân số của thị trấn Nam Đàn sẽ tăng lên sau khi nhập toàn bộ diện tích và dân số xã Vân Diên và một phần xã Nam Thượng vào.

Như vậy, sau khi sắp xếp, huyện Nam Đàn còn 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn, giảm 5 xã.

Tại thị xã Thái Hòa cũng sẽ không còn xã Nghĩa Hòa sau khi nhập toàn bộ diện tích và dân số vào phường Long Sơn. Sau khi sắp xếp, thị xã Thái Hòa còn 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường và 5 xã, giảm 1 xã.

Huyện Nghĩa Đàn cũng có xã mới là xã Nghĩa Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 xã Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng và Nghĩa Liên. Sau khi sắp xếp, huyện Nghĩa Đàn có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 1 thị trấn, giảm 2 xã.

Hưng Nguyên là địa phương có 10 xã sáp nhập đợt này thành 5 xã mới và đều được đặt tên mới. Cụ thể:

- Xã Long Xá: Trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hưng Xá và Hưng Long.

- Xã Xuân Lam: Trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hưng Lam và Hưng Xuân.

- Xã Hưng Thành: Trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hưng Phú và xã Hưng Khánh.

- Xã Châu Nhân: Trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hưng Nhân và Hưng Châu.

- Xã Hưng Nghĩa: Trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hưng Tiến và Hưng Thắng.

Sau khi sắp xếp, huyện Hưng Nguyên có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn, giảm 5 xã.

Như vậy, sau sắp xếp, Nghệ An sẽ không còn tên 31 xã, thị trấn trên bản đồ hành chính, gồm: xã Quế Sơn (Quế Phong), thị trấn Hòa Bình (Tương Dương), các xã: Thanh Tường, Thanh Văn và Thanh Hưng (Thanh Chương), các xã: Diễn Minh, Diễn Bình và Diễn Thắng (Diễn Châu); các xã: Nghi Hợp và Nghi Khánh (Nghi Lộc); các xã: Nam Phúc, Nam Cường, Nam Trung, Nam Tân, Nam Lộc, Nam Thượng và Vân Diên (Nam Đàn); xã Nghĩa Hòa (Thái Hòa); các xã: Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng, Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn); các xã: Hưng Xá, Hưng Long, Hưng Lam, Hưng Xuân, Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Nhân, Hưng Châu, Hưng Tiến, Hưng Thắng (Hưng Nguyên).

12 tên xã, thị trấn mới và 31 tên xã, thị trấn không còn sau sáp nhập ở Nghệ An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO