139 thanh niên công giáo huyện Nghi Lộc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

(Baonghean.vn)- Trong các ngày từ 23/11 - 10/12, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại 30 xã, thị trấn. 

Khám sơ tuyển tại xã Nghi Xuân.

Kết quả, trong số 1.716 thanh niên toàn huyện được gọi khám sơ tuyển, có 326 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016, trong đó có 139 thanh niên là người công giáo, 23 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và 4 thanh niên là Đảng viên Đảng cộng sảnViệt Nam.

                                                                                                Quang Dũng