1.400 ha lúa ở Nghệ An đang bị bệnh khô vằn và rầy nâu

(Baonghean.vn) - Có tới trên 1.400 ha lúa xuân trên địa bàn Nghệ An đang bị bệnh khô vằn và rầy nâu, rầy lưng trắng. Dự báo, thời gian tới rầu nâu, rầy lưng trắng sẽ tiếp tục phát triển trên diện rộng.

Rầy nâu đang phát triển trên diện tích 28 ha lúa xuân.

 Theo báo cáo của Chi cục BVTV, đến nay bệnh đạo ôn lá trên lúa xuân giảm xuống còn 530 ha (cách đây 15 ngày có trên 700 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn), tuy nhiên lúa xuân ở một số địa phương đã xuất hiện bệnh khô vằn và rầy nâu, rầy lưng trắng. 

Bệnh khô vằn đã xuất hiện trên diện tích hơn 1.336 ha ở các huyện: Yên Thành, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, TP.Vinh... với tỷ lệ phổ biến 5 - 10%, nơi cao từ 30 - 35%. Các địa phương đã tổ chức hướng dẫn bà con nông dân phun phòng trừ được gần 70 ha có tỷ lệ cao.

Rầy nâu, rầy lưng trắng đã xuất hiện trên diện tích 28 ha ở Kỳ Sơn, Anh Sơn, Tân Kỳ... với mật độ từ 700 - 900 con/m2, cục bộ có nơi 1.500 - 3.000 con/m2. Các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai phun thuốc BVTV phòng trừ.

Bà con nông dân cần chủ động phòng trừ các loại sâu, bệnh hại lúa trong thời gian tới.

Dự báo, thời gian tới cây lúa chuyển sang giai đoạn ôm đòng là điều kiện cho rầy nâu, bệnh khô vằn phát triển, tích lũy số lượng và gia tăng trên phạm vị rộng. Do vậy, các địa phương tăng cường công tác điều tra phát hiện các ổ rầy, chỉ đạo phun trừ kịp thời khi rầy còn tuổi nhỏ.

Bà con nên chọn các loại thuốc BVTV trừ rầy đặc hiệu: Pymetrozine (Chess 50WG...), Dinotefuran (Oshin 20WP, Cyo super 200 WP...), Lambda-cyhalothrin+Thiamethoxam, Nitenpyram (Elsin 10 EC)... Đối với bệnh khô vằn, những diện tích lúa nhiễm bệnh tỷ lệ 5 - 10% trở lên, cần hướng dẫn nông dân giữ đủ nước trên ruộng và dùng một trong các loại thuốc có hoạt chất: Viladamycin, Hexaconazole.

Xuân Hoàng