15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

Lương trung bình những ngành này trên 100.000 USD/năm, nhân lực trong 7 năm tới dự kiến cần hàng chục nghìn người, theo Cục thống kê Lao động Mỹ.

1. Giám đốc điều hànhĐiều hành kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối ở cấp quản lý cao nhất.Mức lương trung bình năm 2016: 181.210 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 58.400 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
1. Giám đốc điều hành: Điều hành kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối ở cấp quản lý cao nhất. Mức lương trung bình năm 2016: 181.210 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 58.400 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
2. Quản lý hệ thống máy tính và thông tinXác định những mục tiêu về công nghệ thông tin của một tổ chức và chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu đó.Mức lương trung bình năm 2016: 135.800 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 94.800 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
2. Quản lý hệ thống máy tính và thông tin: Xác định những mục tiêu về công nghệ thông tin của một tổ chức và chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu đó. Mức lương trung bình năm 2016: 135.800 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 94.800 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
3. Quản lý kiến trúc và kỹ thuậtLập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong công ty kiến trúc và kỹ thuật.Mức lương trung bình năm 2016: 134.730 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 59.500 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
3. Quản lý kiến trúc và kỹ thuật: Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong công ty kiến trúc và kỹ thuật. Mức lương trung bình năm 2016: 134.730 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 59.500 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
4. Quản lý MarketingXác định nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi một công ty và các đối thủ cạnh tranh, đồng thời tìm kiếm khách hàng tiềm năng.Mức lương trung bình năm 2016: 131.180 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 64.200 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
4. Quản lý Marketing: Xác định nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi một công ty và các đối thủ cạnh tranh, đồng thời tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Mức lương trung bình năm 2016: 131.180 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 64.200 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
5. Kỹ sư dầu khíThiết kế các thiết bị để khai thác dầu và khí một cách có lợi nhất.Mức lương trung bình năm 2016 là: 128.230 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.000 người.Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
5. Kỹ sư dầu khí: Thiết kế các thiết bị để khai thác dầu và khí một cách có lợi nhất. Mức lương trung bình năm 2016 là: 128.230 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.000 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
6. Phi côngĐiều khiển các máy bay chở hành khách hay hàng hóa.Mức lương trung bình năm 2016: 127.820 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 19.300 người.Yêu cầu kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm và qua đào tạo trung hạn tại chỗ.
6. Phi công: Điều khiển các máy bay chở hành khách hay hàng hóa. Mức lương trung bình năm 2016: 127.820 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 19.300 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm và qua đào tạo trung hạn tại chỗ.
7. Quản lý tài chínhLàm báo cáo tài chính, các hoạt động đầu tư trực tiếp và xây dựng chiến lược, kế hoạch cho mục tiêu tài chính dài hạn cho một tổ chức.Mức lương trung bình năm 2016: 121.750 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 169.300 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
7. Quản lý tài chính: Làm báo cáo tài chính, các hoạt động đầu tư trực tiếp và xây dựng chiến lược, kế hoạch cho mục tiêu tài chính dài hạn cho một tổ chức. Mức lương trung bình năm 2016: 121.750 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 169.300 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
8. Quản lý khoa học tự nhiênGiám sát công việc của các nhà khoa học, hoạt động trực tiếp liên quan đến nghiên cứu và phát triển, phối hợp kiểm tra chất lượng và sản xuất.Mức lương trung bình năm 2016 là: 119.850 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.300 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
8. Quản lý khoa học tự nhiên: Giám sát công việc của các nhà khoa học, hoạt động trực tiếp liên quan đến nghiên cứu và phát triển, phối hợp kiểm tra chất lượng và sản xuất. Mức lương trung bình năm 2016 là: 119.850 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.300 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
9. Quản lý bán hàngĐặt ra mục tiêu bán hàng, phân tích dữ liệu và phát triển chương trình đào tạo cho các đại diện bán hàng của tổ chức.Mức lương trung bình năm 2016: 117.960 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 108.000 người.Yêu cầu kinh nghiệm: Ít hơn 5 năm.
9. Quản lý bán hàng: Đặt ra mục tiêu bán hàng, phân tích dữ liệu và phát triển chương trình đào tạo cho các đại diện bán hàng của tổ chức. Mức lương trung bình năm 2016: 117.960 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 108.000 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Ít hơn 5 năm.
10. Quản lý bồi thường và trợ cấpLập kế hoạch , phát triển và giám sát các chương trình để xác định mức độ chi trả cho nhân viên của một tổ chức.Mức lương trung bình năm 2016: 116.240 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 6.000 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
10. Quản lý bồi thường và trợ cấp: Lập kế hoạch , phát triển và giám sát các chương trình để xác định mức độ chi trả cho nhân viên của một tổ chức. Mức lương trung bình năm 2016: 116.240 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 6.000 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
11. Kỹ sư phần cứng máy tínhGiải quyết các vấn đề phát sinh trong phần cứng máy tính.Mức lương trung bình năm 2016: 115.080 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 18.400 người.Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
11. Kỹ sư phần cứng máy tính: Giải quyết các vấn đề phát sinh trong phần cứng máy tính. Mức lương trung bình năm 2016: 115.080 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 18.400 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
12. Quản lý thu muaLập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động của nhân lực thu mua hàng hóa như nguyên vật liệu, sản phẩm và dịch vụ.Mức lương trung bình năm 2016 là: 111.590 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 17.900 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
12. Quản lý thu mua: Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động của nhân lực thu mua hàng hóa như nguyên vật liệu, sản phẩm và dịch vụ. Mức lương trung bình năm 2016 là: 111.590 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 17.900 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
13. Kỹ sư hàng khôngThiết kế máy bay, hệ thống động cơ và nghiên cứu khí động học của máy bay.Mức lương trung bình năm 2016 là: 109.650 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 20.700 người.Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
13. Kỹ sư hàng không: Thiết kế máy bay, hệ thống động cơ và nghiên cứu khí động học của máy bay. Mức lương trung bình năm 2016 là: 109.650 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 20.700 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
14. Quan hệ công chúng và quản lý gây quỹLập kế hoạch và chỉ đạo việc tạo ra các tài liệu nhằm duy trì, nâng cao hình ảnh của khách hàng.Mức lương trung bình năm 2016: 107.320 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 27.100 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
14. Quan hệ công chúng và quản lý gây quỹ: Lập kế hoạch và chỉ đạo việc tạo ra các tài liệu nhằm duy trì, nâng cao hình ảnh của khách hàng. Mức lương trung bình năm 2016: 107.320 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 27.100 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
15. Quản lý nhân sựGiám sát quá trình tuyển dụng, phỏng vấn, tuyển chọn của tổ chức.Mức lương trung bình năm 2016: 106.910 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 46.600 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
15. Quản lý nhân sự: Giám sát quá trình tuyển dụng, phỏng vấn, tuyển chọn của tổ chức. Mức lương trung bình năm 2016: 106.910 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 46.600 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

Theo VNE

Tin mới

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo sơ tán người dân Kỳ Sơn khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo sơ tán người dân Kỳ Sơn khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm

(Baonghean.vn) - Sau khi họp khẩn với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn vào tối 2/10, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu tiếp tục chỉ đạo nhanh chóng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân ở lại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn) -  Ngày 2/10, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng ban cứu trợ tỉnh đã thay mặt Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký thư ngỏ gửi tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Nghệ An, kêu gọi chung tay ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu họp khẩn với Kỳ Sơn trong đêm chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu họp khẩn với Kỳ Sơn trong đêm chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét

(Baonghean.vn) - Sau khi kiểm tra hiện trường tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), tối nay (2/10), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn với Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện Kỳ Sơn để chỉ đạo gấp rút việc triển khai các phương án khắc phục hậu quả lũ quét.

Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022

Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022

(Baonghean.vn) - Cuộc chiến Ukraina trở thành chủ đề lớn và nổi bật nhất trong các cuộc tranh luận tại Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay tại thành phố New York, Mỹ, trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua. Nhân sự kiện này, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Thế Mẫu - Nguyên Trưởng Phòng Thông tin khoa học quân sự thuộc Viện Chiến Chiến lược quốc phòng và là chuyên gia phân tích chính trị- an ninh quốc tế
Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua

Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, sau khi một trận lũ ống, lũ quét tràn qua, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) trở nên tan hoang. Khối lượng lớn bùn, đất, đá, cây cối... đã biến nhiều khu vực của thị trấn Mường Xén trở thành hố sâu. Những hình ảnh mới nhất được nhóm phóng viên - cộng tác viên Báo Nghệ An đang tác nghiệp trực tiếp từ Kỳ Sơn chuyển về.
Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ 3 cháu bé mồ côi tại Nghi Lộc

Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ 3 cháu bé mồ côi tại Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Nắm được thông tin về hoàn cảnh của 3 cháu nhỏ là con của 2 vợ chồng bị lũ cuốn tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã trực tiếp tới chia buồn cùng gia quyến, động viên và hỗ trợ cho các cháu số tiền 50 triệu đồng.
Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An hướng về người dân vùng lũ

Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An hướng về người dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày làm việc (1-2/10), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tại các phiên làm việc, Đại hội còn chú trọng thực hiện các hoạt động ý nghĩa hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu thiệt hại bởi mưa lũ. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

(Baonghean.vn) - 26 nghệ nhân Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An thành công tốt đẹp; Lũ ống, lũ quét ở Kỳ Sơn; Tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang, Nậm Mô… là những thông tin nổi bật ngày 2/10.
Ảnh khắc phục lũ quét Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Tuấn

Công an Nghệ An khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trước tình hình lũ quét đột ngột xảy ra tại huyện miền núi Kỳ Sơn, gây ngập lụt, sạt lở và gây thiệt hại lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng khẩn trương phối hợp giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống.
Thủy điện Bản Vẽ chưa phải xả điều tiết lũ sau bão số 4

Thủy điện Bản Vẽ chưa phải xả điều tiết lũ sau bão số 4

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mấy ngày qua lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ có xu hướng tăng nhanh. Hiện nay mức nước hồ Bản Vẽ đạt 196,4m trên mực nước dâng bình thường là 200m theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Do đó, thời điểm này, thủy điện Bản Vẽ chưa phải tiến hành xả điều tiết lũ.
Ứng cứu

Ứng cứu

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng cơn bão số 4, sáng 30/9/2022 Trung tâm y tế TX. Hoàng Mai bị ngập chìm trong biển nước, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã kịp thời ứng cứu, chuyển bệnh nhân cao tuổi đến nơi an toàn và tiếp tục điều trị.
Quỳ Châu: Hỗ trợ người dân di dời trước nguy cơ sạt lở đất

Quỳ Châu: Hỗ trợ người dân di dời trước nguy cơ sạt lở đất

(Baonghean.vn) - Mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến một số nơi ở huyện Quỳ Châu có nguy cơ lớn xảy ra sạt lở đất. Gần đây nhất, hôm 1/10, một nhà dân tại bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến đã bị sập hoàn toàn. Các lực lượng ở địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, chủ động ứng phó với các kịch bản xấu có thể xảy ra.
Huyện Con Cuông huy động máy móc xử lý điểm sạt lở Dốc Chó. Ảnh: Bảo Hân

Dốc Chó sạt lở, Quốc lộ 7 tiếp tục bị chia cắt

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn ở huyện Con Cuông, Quốc lộ 7 đoạn qua Dốc Chó tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hiện các phương tiện chưa thể lưu thông do đất, đá từ phía ta luy dương tiếp tục sụt xuống với khối lượng lớn.
Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh và gợi mở mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần nhân rộng, lan tỏa từng hành động đẹp, từng cử chỉ tốt để từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 
Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An

Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã có bài phát biểu quan trọng với nhiều thông điệp ý nghĩa gửi gắm tới tuổi trẻ Nghệ An trong nhiệm kỳ mới. Báo Nghệ An xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Cương tại Đại hội.