15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

Lương trung bình những ngành này trên 100.000 USD/năm, nhân lực trong 7 năm tới dự kiến cần hàng chục nghìn người, theo Cục thống kê Lao động Mỹ.

1. Giám đốc điều hànhĐiều hành kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối ở cấp quản lý cao nhất.Mức lương trung bình năm 2016: 181.210 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 58.400 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
1. Giám đốc điều hành: Điều hành kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối ở cấp quản lý cao nhất. Mức lương trung bình năm 2016: 181.210 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 58.400 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
2. Quản lý hệ thống máy tính và thông tinXác định những mục tiêu về công nghệ thông tin của một tổ chức và chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu đó.Mức lương trung bình năm 2016: 135.800 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 94.800 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
2. Quản lý hệ thống máy tính và thông tin: Xác định những mục tiêu về công nghệ thông tin của một tổ chức và chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu đó. Mức lương trung bình năm 2016: 135.800 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 94.800 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
3. Quản lý kiến trúc và kỹ thuậtLập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong công ty kiến trúc và kỹ thuật.Mức lương trung bình năm 2016: 134.730 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 59.500 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
3. Quản lý kiến trúc và kỹ thuật: Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong công ty kiến trúc và kỹ thuật. Mức lương trung bình năm 2016: 134.730 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 59.500 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
4. Quản lý MarketingXác định nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi một công ty và các đối thủ cạnh tranh, đồng thời tìm kiếm khách hàng tiềm năng.Mức lương trung bình năm 2016: 131.180 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 64.200 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
4. Quản lý Marketing: Xác định nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi một công ty và các đối thủ cạnh tranh, đồng thời tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Mức lương trung bình năm 2016: 131.180 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 64.200 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
5. Kỹ sư dầu khíThiết kế các thiết bị để khai thác dầu và khí một cách có lợi nhất.Mức lương trung bình năm 2016 là: 128.230 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.000 người.Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
5. Kỹ sư dầu khí: Thiết kế các thiết bị để khai thác dầu và khí một cách có lợi nhất. Mức lương trung bình năm 2016 là: 128.230 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.000 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
6. Phi côngĐiều khiển các máy bay chở hành khách hay hàng hóa.Mức lương trung bình năm 2016: 127.820 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 19.300 người.Yêu cầu kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm và qua đào tạo trung hạn tại chỗ.
6. Phi công: Điều khiển các máy bay chở hành khách hay hàng hóa. Mức lương trung bình năm 2016: 127.820 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 19.300 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm và qua đào tạo trung hạn tại chỗ.
7. Quản lý tài chínhLàm báo cáo tài chính, các hoạt động đầu tư trực tiếp và xây dựng chiến lược, kế hoạch cho mục tiêu tài chính dài hạn cho một tổ chức.Mức lương trung bình năm 2016: 121.750 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 169.300 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
7. Quản lý tài chính: Làm báo cáo tài chính, các hoạt động đầu tư trực tiếp và xây dựng chiến lược, kế hoạch cho mục tiêu tài chính dài hạn cho một tổ chức. Mức lương trung bình năm 2016: 121.750 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 169.300 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
8. Quản lý khoa học tự nhiênGiám sát công việc của các nhà khoa học, hoạt động trực tiếp liên quan đến nghiên cứu và phát triển, phối hợp kiểm tra chất lượng và sản xuất.Mức lương trung bình năm 2016 là: 119.850 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.300 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
8. Quản lý khoa học tự nhiên: Giám sát công việc của các nhà khoa học, hoạt động trực tiếp liên quan đến nghiên cứu và phát triển, phối hợp kiểm tra chất lượng và sản xuất. Mức lương trung bình năm 2016 là: 119.850 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.300 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
9. Quản lý bán hàngĐặt ra mục tiêu bán hàng, phân tích dữ liệu và phát triển chương trình đào tạo cho các đại diện bán hàng của tổ chức.Mức lương trung bình năm 2016: 117.960 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 108.000 người.Yêu cầu kinh nghiệm: Ít hơn 5 năm.
9. Quản lý bán hàng: Đặt ra mục tiêu bán hàng, phân tích dữ liệu và phát triển chương trình đào tạo cho các đại diện bán hàng của tổ chức. Mức lương trung bình năm 2016: 117.960 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 108.000 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Ít hơn 5 năm.
10. Quản lý bồi thường và trợ cấpLập kế hoạch , phát triển và giám sát các chương trình để xác định mức độ chi trả cho nhân viên của một tổ chức.Mức lương trung bình năm 2016: 116.240 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 6.000 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
10. Quản lý bồi thường và trợ cấp: Lập kế hoạch , phát triển và giám sát các chương trình để xác định mức độ chi trả cho nhân viên của một tổ chức. Mức lương trung bình năm 2016: 116.240 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 6.000 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
11. Kỹ sư phần cứng máy tínhGiải quyết các vấn đề phát sinh trong phần cứng máy tính.Mức lương trung bình năm 2016: 115.080 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 18.400 người.Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
11. Kỹ sư phần cứng máy tính: Giải quyết các vấn đề phát sinh trong phần cứng máy tính. Mức lương trung bình năm 2016: 115.080 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 18.400 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
12. Quản lý thu muaLập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động của nhân lực thu mua hàng hóa như nguyên vật liệu, sản phẩm và dịch vụ.Mức lương trung bình năm 2016 là: 111.590 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 17.900 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
12. Quản lý thu mua: Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động của nhân lực thu mua hàng hóa như nguyên vật liệu, sản phẩm và dịch vụ. Mức lương trung bình năm 2016 là: 111.590 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 17.900 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
13. Kỹ sư hàng khôngThiết kế máy bay, hệ thống động cơ và nghiên cứu khí động học của máy bay.Mức lương trung bình năm 2016 là: 109.650 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 20.700 người.Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
13. Kỹ sư hàng không: Thiết kế máy bay, hệ thống động cơ và nghiên cứu khí động học của máy bay. Mức lương trung bình năm 2016 là: 109.650 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 20.700 người. Yêu cầu kinh nghiệm: Không.
14. Quan hệ công chúng và quản lý gây quỹLập kế hoạch và chỉ đạo việc tạo ra các tài liệu nhằm duy trì, nâng cao hình ảnh của khách hàng.Mức lương trung bình năm 2016: 107.320 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 27.100 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
14. Quan hệ công chúng và quản lý gây quỹ: Lập kế hoạch và chỉ đạo việc tạo ra các tài liệu nhằm duy trì, nâng cao hình ảnh của khách hàng. Mức lương trung bình năm 2016: 107.320 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 27.100 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
15. Quản lý nhân sựGiám sát quá trình tuyển dụng, phỏng vấn, tuyển chọn của tổ chức.Mức lương trung bình năm 2016: 106.910 USD.Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 46.600 người.Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.
15. Quản lý nhân sự: Giám sát quá trình tuyển dụng, phỏng vấn, tuyển chọn của tổ chức. Mức lương trung bình năm 2016: 106.910 USD. Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 46.600 người. Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

Theo VNE

tin mới

Một góc nhìn về trường tiên tiến

Một góc nhìn về trường tiên tiến

(Baonghean.vn) - Có thể thấy tính nhân văn từ ý tưởng xây dựng các trường học tiên tiến là nó mở ra cơ hội để đánh thức tiềm lực của người học. Tuy nhiên, việc xây dựng trường tiên tiến cần nhất là tính đồng bộ.

Cuộc thi

24 đội chơi tham gia cuộc thi 'Chinh phục tương lai'

(Baonghean.vn) - Sáng 13/9, tại Trường THCS Đặng Thai Mai, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vòng sơ khảo chương trình “Chinh phục tương lai” dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2023 - 2024 trên địa bàn thành phố.

'Gieo chữ' giữa sóng gió Trường Sa

'Gieo chữ' giữa sóng gió Trường Sa

(Baonghean.vn) - Giữa ngàn khơi nơi xa nhất của Tổ quốc Việt Nam, vẫn có những đứa trẻ bi bô học chữ. Điều đó khẳng định rằng, ở đâu có chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, ở đó có sự nghiệp trồng người.

Để trường tiên tiến thực sự...tiên tiến

Để trường tiên tiến thực sự...tiên tiến

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang bước vào năm thứ 2 thực hiện thí điểm mô hình trường tiên tiến ở các nhà trường, trong đó có nhiều trường công lập. Trong những năm đầu triển khai, không tránh khỏi những băn khoăn.

Sáng 5/9, giáo viên và học sinh TH School hân hoan đón chào ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Phú Hương

TH School Vinh: Khơi niềm cảm hứng, chắp cánh ước mơ

(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, học sinh TH School Vinh đã có một mùa tựu trường mới. Đây  là năm học thứ 2, TH School Vinh phối hợp, liên kết cơ sở vật chất với Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thực hiện mục tiêu đưa chương trình chuẩn quốc tế vào các trường công lập trên địa bàn toàn quốc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Trường Thi (TP Vinh)

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Trường Thi (TP Vinh)

(Baonghean.vn) - Hoà chung không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu học sinh trong cả nước chào đón năm học mới, sáng 5/9, toàn thể cán bộ, giáo viên và  hơn 700 em học sinh của Trường THCS Trường Thi (thành phố Vinh) tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 với nhiều niềm vui mới. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tặng hoa chúc mừng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi nhân Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi (Tân Kỳ)

(Baonghean.vn) - Tại Lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đã tặng hoa, quà, chúc mừng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh nhà trường nhân dịp năm học mới.

Học sinh ngôi trường '5 không' háo hức đón ngày khai giảng

Học sinh ngôi trường '5 không' háo hức đón ngày khai giảng

(Baonghean.vn) -Trường Tiểu học Tri Lễ 4, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong là trường đặc biệt khó khăn trong điều kiện "5 không": không điện lưới, không sóng điện thoại, không internet, không trạm y tế, không chợ...; nhưng với sự nỗ lực của thầy và trò, tất cả đang háo hức chờ đón ngày khai giảng.