173 điển hình dân vận khéo ở huyện miền núi được biểu dương

(Baonghean.vn) - 173 mô hình dân vận khéo huyện miền núi Quỳ Châu đã được biểu dương vào sáng 26/12 tại Hội nghị điển hình dân vận khéo giai đoạn 2015 - 2017.

Trao Giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào dân vận khéo. Ảnh: Lương Nga

Trong 2 năm qua, Quỳ Châu đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả để phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 173 mô hình điển hình, trong đó 89 mô hình về phát triển kinh tế xã hội, 18 mô hình về AN-QP, 41 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị và 25 mô hình về xây dựng nông thôn mới .

Nổi bật nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện đoàn - với mô hình ngân hàng con giống đã giúp đỡ nhiều hộ gia đình thanh niên thoát nghèo. Phong trào này cũng góp phần giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân, những tồn tại ở cơ sở; đồng thời góp phần giải quyết chế độ chính sách cho người có công, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, chống di dịch cư tự do, truyền đạo trái phép…

Trong 2 năm qua, nhờ phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 10,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 22 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm từ 50,55% (năm 2015) xuống còn 38,12% (năm 2017)

Huyện ủy Qùy Châu đã trao giấy chứng nhận cho 16 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo”; UBND huyện cũng trao Giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân là điển hình giai đoạn 2015 - 2017./.

                                                                   Lương Nga