189 ha lúa xuân của Quế Phong đang khô hạn

(Baonghean.vn) - Vụ Xuân 2016, huyện Quế Phong gieo cấy 2.220 ha lúa nước, từ nhiều tháng nay trên địa bàn toàn huyện không có mưa nên đã có 189 ha lúa bị khô hạn.    

Chi nhánh Thủy lợi Quế phong đã hỗ trợ máy bơm và dầu cho bà con bơm nước cho những diện tích lúa bị hạn

Trong tổng số 189 ha bị hạn có 52 ha bị hạn nặng, hiện các địa phương đang sử dụng máy bơm để bơm chuyền nước tưới cho lúa. Những địa phương có lúa bị hạn nhiều nhất ở các xã Tiền Phong, Hạnh Dịch, Mường Nọc, Quang Phong, Quế Sơn, Châu Thôn.

 UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp cùng Công ty TNHH Thủy lợi Tây Bắc chi nhánh Quế Phong cắt cử cán bộ theo dõi tình hình khô hạn để đưa ra phương án chống hạn kịp thời. Căn cứ vào tình hình thực tế của từng xã đưa ra phương án chống hạn, lên kế hoạch cho các thôn bản nạo vét kênh mương, hồ đập. Vận động nhân dân sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm và có kế hoạch dự trữ nguồn nước.

Đối với các xã hạn nặng, Chi nhánh Thủy lợi Quế Phong đang hỗ trợ bà con tiến hành bơm nước chống hạn. Còn xã Quế Sơn, dùng ống dẫn nước từ đường ống thủy lợi Truông Bành vào kênh nội đồng để hỗ trợ nông dân lấy nước.

Thúy Hằng