222 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng quy hoạch cấp chiến lược trước Đại hội XIII của Đảng

Đây là các cán bộ được quy hoạch cho Ban Chấp hành khóa XIII; quy hoạch Trưởng các cơ quan, đoàn thể Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty lớn...

Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược cuối cùng cho khóa XIII đã bế mạc tối 15/9. Đây là lớp bồi dưỡng thứ 5 với 41 học viên (33 nam, 8 nữ), trong đó đang công tác tại các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố. Lớp cuối cùng này được khai giảng vào tháng 7/2020 và kéo dài trong gần 2 tháng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thầy cô giáo và toàn thể học viên Lớp bồi dưỡng thứ 5 chụp ảnh lưu niêm trong ngày khai giảng (Ảnh: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thầy cô giáo và toàn thể học viên Lớp bồi dưỡng thứ 5 chụp ảnh lưu niêm trong ngày khai giảng. Ảnh: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trước đó, 2 lớp đầu tiên với 95 học viên được khai giảng vào tháng 8/2019; 2 lớp tiếp theo được khai giảng vào tháng 11/2019 với 86 học viên. Giảng viên phần lớn là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng các Ban Đảng, Trưởng ngành trực tiếp xây dựng chuyên đề, đứng lớp và tổ chức thảo luận.

Như vậy, tổng số đã có 222 học viên là các cán bộ quy hoạch cấp chiến lược cho khóa XIII được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức mới. Đây là các cán bộ được quy hoạch cho Ban Chấp hành khóa XIII; quy hoạch Trưởng các cơ quan, đoàn thể Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty lớn; quy hoạch Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2026.

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp học thứ 5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là nguồn xây dựng cán bộ cấp chiến lược khóa XIII và sẽ là những người đóng vai trò quan trọng, nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong các nhiệm kỳ tới đây.

Các học viên được lựa chọn tham gia các lớp bồi dưỡng đều đã trải qua một quá trình rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng, được thẩm định, đánh giá chặt chẽ. Tham gia các lớp này, học viên được bổ sung, cập nhật kiến thức mới về lý luận, thực tiễn, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận khoa học trong giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra; đồng thời xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý; rèn luyện, bồi dưỡng về đạo đức, phong cách, ý thức trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trước Đại hội XII, có 6 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 3/2013 - 7/2015. Tổng cộng có 511 học viên là các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cán bộ quy hoạch lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2015-2020./.

vov.vn