26/27 xã biên giới Nghệ An cơ bản đạt các tiêu chí xã sạch về ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 1041/UBND-NC ngày 14/9/2022 về triển khai, rà soát, đánh giá “làm sạch” ma tuý tại địa bàn cấp xã trên toàn tỉnh.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường triển khai các giải pháp chuyển hoá, đấu tranh, “làm sạch” ma tuý tại các xã, phường, thị trấn và thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Đặc biệt, công an tỉnh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả đề án xây dựng “xã biên giới sạch về ma tuý” tại 27 xã biên giới. Sau gần 5 tháng triển khai đề án, có 26/27 xã biên giới cơ bản đạt các tiêu chí xã biên giới sạch về ma tuý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ra mắt mô hình xã biên giới sạch ma túy ở Ngọc Lâm (Thanh Chương). Ảnh tư liệu: Đức Vũ ảnh 1
Ra mắt mô hình xã biên giới sạch ma túy ở Ngọc Lâm (Thanh Chương). Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Để tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tội phạm về ma tuý, UBND tỉnh yêu cầu:

-Công an tỉnh: Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án xây dựng “xã biên giới sạch về ma tuý”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của đề án đặt ra. Trong đó đối với các địa bàn xã đã hoàn thành các tiêu chí xã sạch về ma tuý, tổ chức kiểm tra, thẩm định theo đúng quy định.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo công an cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện quyết định công nhận “xã sạch ma tuý” ( đối với những xã đủ điều kiện) để chỉ đạo các ngành, các cấp, hệ thống chính trị thực hiện các giải pháp giữ "sạch". Đồng thời, tiếp tục tập trung lực lượng, giải pháp để đấu tranh “làm sạch” ma tuý đối với các địa bàn chưa đạt tiêu chí xã sạch về ma tuý.

Tiến hành rà soát toàn diện tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh để chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cấp uỷ, chính quyền cùng cấp có kế hoạch triển khai, nhân rộng “làm sạch” ma tuý tại địa bàn cấp xã của 21 huyện, thành, thị với lộ trình, phương pháp khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo quá trình tấn công các tụ điểm ma túy tại Quế Phong vào rạng sáng 20/4. Ảnh tư liệu: Vương Linh ảnh 2
Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo quá trình tấn công các tụ điểm ma túy tại Quế Phong vào rạng sáng 20/4. Ảnh tư liệu: Vương Linh

Xây dựng và hướng dẫn về tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận đối với “xã, phường, thị trấn sạch ma tuý” để đánh giá thực chất kết quả triển khai làm “sạch” ma túy đối với địa bàn cấp xã trên toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, chỉ đạo Công an cấp huyện chủ động tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo triển khai “làm sạch” ma túy và tổ chức thẩm định, đánh giá, ra quyết định công nhận đối với những xã hoàn thành các tiêu chí “sạch” ma túy.

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp “làm sạch” ma túy tại địa bàn cấp xã, từng bước kìm giữ, làm giảm ma túy trên địa bàn, sớm đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, nhất là tại các địa bàn cấp xã được xác định tập trung chuyển hóa, “làm sạch” ma túy. Trước mắt, khẩn trương tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với lực lượng Công an và các ngành chức năng tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả “làm sạch” tại địa bàn cấp xã.

-Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã tập trung huy động lực lượng, phương tiện triển khai điều trị cho các đối tượng nghiện ma túy. Tăng cường hỗ trợ lực lượng y tế làm công tác cai nghiện tại địa bàn được lựa chọn ưu tiên triển khai chuyển hóa, “làm sạch” ma túy; nhất là nhân lực, trang thiết bị y tế, dụng cụ, kit thử ma túy... cho các cơ sở có chức năng xác định tình trạng nghiện, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đề ra.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật trong một chuyên án ma túy. Ảnh tư liệu: Hải Thượng ảnh 3

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật trong một chuyên án ma túy. Ảnh tư liệu: Hải Thượng

-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông phòng, chống ma túy tại địa bàn các xã biên giới. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Hải quan trong triển khai các phương án duy trì, giữ vững kết quả “làm sạch” ma túy tại các xã biên giới và tiếp tục phối hợp đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tụ điểm, đối tượng phạm tội về ma túy gắn với triển khai “làm sạch” ma túy tại các xã còn lại thuộc 06 huyện biên giới theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động tăng cường triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về kiểm soát và đấu tranh với tội phạm ma túy qua biên giới với các lực lượng chức năng Lào phía đối biên.

Tang vật 10 kg ma tuý các đối tượng bỏ lại nơi rừng sâu. Ảnh tư liệu: Hải Thượng ảnh 4
Tang vật 10 kg ma tuý các đối tượng bỏ lại nơi rừng sâu. Ảnh tư liệu: Hải Thượng

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An: Xây dựng tin, bài, phóng sự phát sóng về kết quả triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã biên giới sạch về ma túy” của Công an tỉnh để tuyên truyền, nhân rộng. Đồng thời, phối hợp Công an tỉnh triển khai việc tuyên truyền về phòng, chống ma túy và các nội dung liên quan đối với các địa bàn tiếp tục được triển khai nhân rộng “làm sạch” ma túy.

Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí của Công an tỉnh hỗ trợ công tác “xây dựng xã biên giới sạch về ma túy”, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định; huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã , UBND tỉnh yêu cầu:

Trên cơ sở kinh nghiệm và kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã biên giới sạch về ma túy”, căn cứ tình hình thực tiễn địa bàn tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác “làm sạch” ma túy tại địa bàn cấp xã thuộc quyền quản lý theo lộ trình phù hợp để chỉ đạo các ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp xã huy động hệ thống chính trị và toàn dân nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện các giải pháp làm sạch” ma túy tại địa bàn cấp xã.

Lực lượng chức năng tiến hành mở niêm phong tang vật một vụ án ma túy. Ảnh tư liệu: Đức Vũ ảnh 5

Lực lượng chức năng tiến hành mở niêm phong tang vật một vụ án ma túy. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Hàng năm, UBND cấp huyện phải chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác “làm sạch” ma túy tại địa bàn cấp xã; trên cơ sở Hướng dẫn của Công an tỉnh về tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận đối với “Xã, phường, thị trấn sạch ma túy” tổ chức chỉ đạo thẩm định, đánh giá, quyết định công nhận hoặc không công nhận đối với kết quả “làm sạch” ma túy.

Đối với các địa bàn UBND cấp huyện quyết định công nhận địa bàn cấp xã sạch ma túy, phải tiếp tục chỉ đạo, ưu tiên các giải pháp “giữ sạch” ma túy tại địa bàn, xác định đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả công tác năm.

Riêng đối với UBND 06 huyện biên giới, UBND tỉnh chỉ đạo: khẩn trương chỉ đạo việc thẩm định, đánh giá, quyết định công nhận hoặc không công nhận đối với kết quả “xã biên giới sạch về ma túy” để có căn cứ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị duy trì và triển khai các giải pháp “giữ sạch” ma túy tại địa bàn các xã biên giới.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo nhân rộng “làm sạch” ma túy tại các địa bàn cấp xã còn lại với lộ trình phù hợp, khả thi.

tin mới

Còn đâu tình làng nghĩa xóm…

Còn đâu tình làng nghĩa xóm…

(Baonghean.vn) - Giữa hai gia đình là hàng xóm, từng có thời gian thân tình “tối lửa tắt đèn có nhau”, nhưng từ khi vướng vào tranh chấp đất đai thì hai bên xảy ra nhiều hiềm khích. Đỉnh điểm là việc hai cha con đã đoạt mạng hàng xóm khi người này vác dao sang nhà “nói chuyện”.

Quy trình đổi Giấy phép lái xe ô tô trực tuyến trong vòng 5 phút

Quy trình đổi Giấy phép lái xe ô tô trực tuyến trong vòng 5 phút

(Baonghean.vn) -Việc đổi giấy phép lái xe qua internet không chỉ giúp người dân tiết kiệm được thời gian công sức, mà còn giảm được khá nhiều chi phí do không phải đến tận nơi làm thủ tục. Hãy thực hiện quy trình đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trong vòng 5 phút theo thứ tự các bước sau đây:

Cảnh báo muôn kiểu lừa đảo qua mạng và dấu hiệu nhận biết

Cảnh báo muôn kiểu lừa đảo qua mạng và dấu hiệu nhận biết

(Baonghean.vn) - Mặc dù các  ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, là hành vi lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội...

Chiêu lừa đảo của 'nhà báo rởm'

Chiêu lừa đảo của 'nhà báo rởm'

(Baonghean.vn) - Thuê người làm giả thẻ nhà báo, “nổ” là Phó Tổng Biên tập một tờ báo điện tử, Nguyễn Thị Vân Anh đã lừa một đại gia đình ở huyện Diễn Châu hơn 12 tỷ đồng, khiến cuộc sống của nhiều người trở nên khốn đốn, lâm cảnh nợ nần…

Thấy gì qua một vụ việc 'xâm hại' lòng đập thủy lợi?

Thấy gì qua một vụ việc 'xâm hại' lòng đập thủy lợi?

(Baonghean.vn) - BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 20 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản đã tròn 9 tháng. Nhưng, tại Nam Đàn, thời gian qua đã diễn ra sự việc "khó lý giải":  xúc, vận chuyển đất "xâm hại" lòng đập thủy lợi...