27 đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến hết ngày 5/3, các đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân các Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trước khi các đơn vị tổ chức hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 92 đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, 10 đơn vị được Ban Thường vụ gợi ý kiểm điểm do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị của các Đảng bộ.

Nghệ An có 29 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trong đó có 27 đảng bộ cấp trên cơ sở, bao gồm 21 huyện, thành, thị ủy, 6 đảng bộ khối, ngành và 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là Đại học Vinh, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Đoàn công tác có nhiệm vụ theo dõi, nhận xét, thẩm định công tác chuẩn bị kiểm điểm của các đơn vị. Cụ thể, rà soát công tác triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thành lập bộ phận thường trực giúp việc, phân công ban chỉ đạo; thẩm định dự thảo nội dung các báo cáo kiểm điểm và cá nhân của các đồng chí trong Ban Thường vụ. Thường trực Tỉnh ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp dự và chỉ đạo kiểm điểm ở các Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh. Ảnh: Thành Duy.

Theo đánh giá, công tác chuẩn bị tài liệu, hồ sơ kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc đúng quy định. Các đơn vị tiến hành kiểm điểm nghiêm túc có chất lượng và 100% đơn vị đạt yêu cầu. 

Các đơn vị đã tập trung tự kiểm điểm sâu sắc, phê bình và góp ý với đồng chí khác trên cơ sở đối chiếu với 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; về đoàn kết nội bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Sau khi kiểm điểm, tập thể và từng cá nhân đã xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm./.

Thanh Lê