27 tháng vận hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Từ 4/2015 đến 7/2017, mạng lưới đánh bạc núp bóng game bài do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu đã giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng.

vnexpress.net