3 trường đại học xét tuyển bổ sung hơn 3.000 chỉ tiêu

ĐH Mỏ - Địa chất tuyển thêm 1.030 chỉ tiêu; ĐH Điện lực, ĐH Tài nguyên và Môi trường lần lượt tuyển bổ sung 1.450 và 1.120 sinh viên.
Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển bổ sung 1.030 chỉ tiêu cho 21 ngành theo kết quả thi THPT quốc gia 2019. Điểm xét tuyển từ 14 đến 15 trở lên, riêng ngành Kỹ thuật điện và tự động hóa, chuyên ngành Tự động hóa điểm xét tuyển là 17,5.

Các tổ hợp môn là A00, A01, D01, D07. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ hôm nay 19/8 đến ngày 27/8 và công bố kết quả trúng tuyển vào 28/8.

Trước đó, Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia từ 14 đến 17,5 với chỉ tiêu 2.360 cho cả hai cơ sở tại Hà Nội và Vũng Tàu.

Đại học Điện lực tuyển bổ sung 1.450 sinh viên tại 19 ngành đào tạo phổ thông và 7 ngành chất lượng cao, trong đó Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tuyển nhiều nhất - 142.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung theo học bạ phổ biến từ 18 đến 21, còn theo kết quả thi THPT quốc gia là 14-15. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử lấy điểm nhận hồ sơ cao nhất - 16,5.

Đối với các chuyên ngành đào tạo chất lượng cao, chỉ tiêu tuyển bổ sung như sau:

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung từ ngày 16 đến 28/8. Điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2019 của Đại học Điện lực từ 14 đến 16,5.

Đại học Tài nguyên và Môi trường tuyển tuyển bổ sung 1.120 chỉ tiêu cho 20 ngành của hai cơ sở tại Hà Nội và Thanh Hóa. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia cho tất cả ngành là 14 và theo kết quả học tập lớp 12 là 18.

Bốn tổ hợp môn được chấp nhận xét tuyển là A00, A01, B00 và D01.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16 đến hết 28/8, dự kiến công bố kết quả vào ngày 30/8. Năm 2019, điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 của Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội từ 14 đến 15,5.