335 cán bộ thuế bị kỷ luật

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, số cán bộ thuế vi phạm phát hiện qua kiểm tra là 355 người, đã xử lý hành chính 335 người.

Một cán bộ thuế Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị nghi ngờ vòi vĩnh DN. Ảnh Internet

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 829 cuộc kiểm tra nội bộ (bao gồm 721 cuộc theo kế hoạch và 108 cuộc đột xuất) tại 870 đơn vị.

Qua đó, số đơn vị phát hiện sai phạm là 188 đơn vị, số tiền thuế sai phạm là hơn 2.700 tỷ đồng (trong đó: số tiền kiến nghị thu hồi là trên 2.400 tỷ đồng, kiến nghị khác 283 triệu đồng).Số tiền đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 1.355 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cho hay: Số cán bộ thuế vi phạm phát hiện qua kiểm tra là 355 người, đã xử lý hành chính 335 người.

Trong đó kiểm điểm rút kinh nghiệm 326 người, khiển trách 4 người, cảnh cáo 03 người, hạ bậc lương 1 người, buộc thôi việc và chuyển cơ quan điều tra 1 người.

“Qua công tác kiểm tra nội bộ, các sai phạm được phát hiện đều được kiến nghị, xử lý, thu hồi về tài chính; các cán bộ có hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm và kịp thời; qua đó rút kinh nghiệm và xây dựng các biện pháp khắc phục, tăng cường công tác quản lý thuế trong toàn hệ thống để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo Vietnamnet