4 Bộ trưởng lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Nhiều thành viên Chính phủ sẽ đăng lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội như các Bộ trưởng: Nội vụ, Công thương, Giáo dục- Đào tạo, TN&MT.

Vừa qua, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc gửi xin ý kiến đại biểu cho ý kiến về 5 nhóm vấn đề dự kiến chất vấn và trả lời chất vấn. Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 11/11, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết cụ thể hơn về nội dung này.

PV: Thưa ông, đến giờ này đã chốt những vị Bộ trưởng nào sẽ trả lời chất vấn và Thủ tướng có trả lời trong kỳ này không?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Trên cơ sở những nhóm vấn đề mà tổng hợp từ đầu nhiệm kỳ và từ đầu phiên họp, qua các kênh ý kiến của cử tri, qua thực tiễn, phát biểu của đại biểu Quốc hội trên nghị trường, tập hợp vào thì thành những nhóm vấn đề. Sau đó, chúng tôi có xin ý kiến, rút lại còn 11 vấn đề, báo cáo Quốc hội còn 5 vấn đề.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí sáng 11/11.

Hôm qua, xin ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, lựa chọn ra 4/5 vấn đề để báo cáo, đưa ra chất vấn tại phiên họp tới đây.

Đó là nhóm nội dung liên quan đến Bộ Công thương, đương nhiên Bộ trưởng Bộ Công thương phải trả lời. Các Bộ trưởng khác cũng phải trả lời về các vấn đề liên quan.

Nhóm thứ hai liên quan đến vấn đề tài nguyên và môi trường thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đăng đàn trả lời.

Nhóm thứ ba liên quan đến Bộ Giáo dục - Đào tạo với nhiều nội dung quan tâm.

Nhóm thứ tư liên quan đến nội vụ, Bộ trưởng Bộ nội vụ trả lời.

Và đương nhiên Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ trả lời sau khi các Bộ trưởng trả lời xong. Trong quá trình trả lời đó các Phó Thủ tướng phụ trách từng lĩnh vực một cũng phải có trả lời làm rõ thêm.

Thủ tướng Chính phủ trả lời cuối cùng, kết hợp tất cả các vấn đề lớn. Trực tiếp Thủ tướng Chính phủ cũng phải trả lời một số câu hỏi đại biểu chất vấn tại hội trường.

PV: Thời gian dành cho Thủ tướng là bao nhiêu, thưa ông?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Thời gian chất vấn vẫn là 2,5 ngày và đương nhiên Thủ tướng Chính phủ sẽ là nửa ngày. Thủ tướng sẽ có báo cáo chung và sau đó có trả lời các vị đại biểu Quốc hội.

PV: Trong kỳ họp này có đổi mới trong thảo luận, đại biểu được giơ biển xin tranh luận. Trong phiên chất vấn này có tiếp tục sử dụng hình thức đó không?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Có chứ. Đây là nội dung đổi mới trong hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XIV này. Không chỉ có tại phiên họp bình thường mà có cả chất vấn, giúp cho đại biểu có thể phát biểu, hỏi đến cùng, đi tới cùng các nội dung để các thành viên Chính phủ phải làm rõ thêm, đảm bảo chất vấn sôi nổi, đi vào làm rõ vấn đề mà đại biểu quan tâm.

PV: Ông có thể cho biết, ngoài ra còn có sự đổi mới nào trong lần chất vấn, trả lời chất vấn lần này?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Qua 5 năm vừa rồi chúng ta có những kinh nghiệm đúc rút lại, kỳ này cũng vậy thôi. Trong một nhiệm kỳ có 2 lần chất vấn, một lần giữa nhiệm kỳ và một lần cuối nhiệm kỳ thì sẽ mời tất cả tất cả các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chất vấn trực tiếp, còn các phiên họp đầu năm và cuối năm theo thông lệ chọn nhóm vấn đề, chọn Bộ trưởng để chất vấn.

Còn sâu sắc, vấn đề trúng, sôi nổi thế nào là chính ở đại biểu Quốc hội. Người chọn vấn đề để hỏi, Bộ trưởng cũng phải trả lời đảm bảo cho chính xác, ngắn gọn.

Đây cũng là lần đầu tiên thành viên Chính phủ mới trả lời tại nhiệm kỳ này nên có thể chưa quen và rút kinh nghiệm dần dần. Còn đại biểu tránh dài dòng, tập trung vào nội dung chính, đi thẳng vào vấn đề.

PV: Xin cảm ơn ông!.

Theo VOV