4 kịch bản đưa Ukraine trở lại dưới ảnh hưởng của Điện Kremlin

(Baonghean.vn) - Bình luận quốc tế tuần này sẽ làm rõ ý định của Tổng thống Putin trong vấn đề Ukraine. “Công chuyện” đưa Ukraine trở lại dưới ảnh hưởng của Điện Kremlin là phần quan trọng nhất đối với Putin khi ông suy ngẫm về di sản của mình. Và mong muốn đó có thể làm phức tạp bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Các yêu cầu của Putin và việc liệu có nhượng bộ hay không, đều đang thử thách sự thống nhất của liên minh NATO gồm 30 quốc gia.