40 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược được bồi dưỡng kiến thức mới

40 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức mới lần này là những cán bộ được Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 20/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 40 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 (lớp thứ năm).

Dự lễ khai giảng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

40 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới lần này là những cán bộ vừa được Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các học viên sẽ học tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong khoảng 2 tháng.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược (lớp thứ năm).

Mục tiêu của lớp học là bổ sung, cập nhật cho các học viên những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, về tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận khoa học trong giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra; về xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; về một số kỹ năng lãnh đạo và quản lý... nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý, đồng thời tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng về đạo đức, phong cách, ý thức trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chương trình bồi dưỡng gồm 36 chuyên đề do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các chuyên gia trong nước giới thiệu. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, chủ trì thảo luận các lớp học là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học đầu ngành và các nhà hoạt động thực tiễn có uy tín. Đây là nhân tố đặc biệt quan trọng góp phần vào thành công của các lớp học trước đây.

Trước đó, vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đã có 2 khóa với 4 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 được tổ chức thành công với tổng số 181 người. Tiếp nối những kết quả, thành công đó, lớp thứ năm - lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược được khai giảng từ ngày 20/7./.