5 cân đối lớn để phát triển bền vững đất nước

Vũ Dũng 18/02/2021 09:20

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, bộ, ngành, hệ thống chính trị phải có đầy đủ quyết tâm, tinh thần hành động và ý chí lớn mạnh hơn bao giờ hết thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 17/2, sau khi nghe và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong dịp Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra 5 cân đối lớn để phát triển đất nước bền vững.

"Chúng ta phải có đầy đủ quyết tâm, tinh thần hành động và ý chí lớn mạnh hơn bao giờ hết. Ngay từ quý 1 này phải quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ở bộ mình, ở địa phương mình. Nhân đây, tôi cũng nhắc lại một lần nữa, những gì đạt được lớn nhất, thành công đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là năm 2020, là sự xuyên suốt, đã chứng minh một cách thuyết phục về “ý Đảng, lòng Dân” được kết tinh trong chỉ đạo. Chính vì vậy, chúng ta phải tập trung chỉ đạo xử lý 5 cân đối lớn trong phát triển đất nước, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2021, trong cả năm 2021 và không chỉ thế mà còn dài hơi trong kế hoạch 5 năm", Thủ tướng nhấn mạnh khi nêu thông điệp quan trọng đối với các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về tình hình Tết, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về tình hình Tết, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VGP

Theo đó, cân đối lớn thứ nhất là cân đối giữa việc mở cửa, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với việc củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Nói cách khác, đó là cân đối giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa tuân theo các quy luật thị trường và đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển con người; giữa tiến bộ xã hội với bảo vệ môi trường; giữa tính độc lập với tính hội nhập.

Cân đối lớn thứ hai là cân đối giữa phát triển kinh tế nhanh với việc đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội, trong đó, có vấn đề gìn giữ môi trường, bảo vệ bản sắc văn hóa của dân tộc. Điều đó cũng có nghĩa là phát triển hài hòa, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để địa phương nào đánh mất cơ hội phát triển.

Thứ ba là cân đối giữa nội lực và ngoại lực; giữa kinh tế trong nước và nước ngoài; giữa nội thương và ngoại thương; giữa xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ với mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế khu vực cũng như toàn cầu; giữa xây dựng nền kinh tế tự cường với hội nhập sâu rộng; giữa thu hút FDI mạnh mẽ với phát triển kinh tế tư nhân.

Thứ tư là cân đối giữa ưu tiên ngắn hạn với mục tiêu dài hạn. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang tập trung thúc đẩy chính sách hàng năm cho các mục tiêu 5 năm, 10 năm và dài hơn nữa. Do đó, chúng ta không được chủ quan, tránh chạy theo mục tiêu ngắn hạn, thiếu tính bền vững, bỏ mục tiêu dài hạn có tính xuyên suốt. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương giữ vững sự kiên định, niềm tin vào lý tưởng và các nguyên tắc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cân đối lớn thứ 5 được Thủ tướng nêu ra là cân đối nguồn lực tài chính quốc gia, cán cân ngân sách, nợ công, cán cân thanh toán quốc tế và các cân đối vĩ mô khác. Chúng ta đang có một hệ thống chỉ tiêu vĩ mô tốt nhưng phải đảm bảo vững chắc hơn và năm sau phải tốt hơn năm trước.

Nêu ra 5 cân đối lớn đó để các bộ, ngành, địa phương và cơ quan tham mưu thảo luận để phát triển bền vững đất nước, Thủ tướng cho rằng, các cân đối lớn này chính là tựu chung lại của cân đối lớn “ý Đảng, lòng Dân”.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng Chính phủ chuẩn bị bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới để báo cáo Bộ Chính trị và các cơ quan. Sau cuộc họp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ có Chỉ thị để chỉ đạo công việc, đồng thời yêu cầu bộ máy Nhà nước phải thực hiện tốt mọi chức năng, nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào./.

Theo vov.vn
Copy Link
(0) Bình luận
Mới nhất
5 cân đối lớn để phát triển bền vững đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO