5 năm, Nghệ An có 168 hợp tác xã thành lập mới

(Baonghean.vn)-  168 hợp tác xác thành lập mới trong 5 năm từ 2013- 2017 đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Đinh Viết Hồng, phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chiều nay. Ảnh: Phú Hương

Chiều 11/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về báo cáo Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 56- KL/TW ngày 21/2/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tham quan gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn của Xanh Mart Vinh. Ảnh: Xuân Hoàng

Thời gian qua, công tác quán triệt, tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về HTX được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Công tác phát triển HTX đã có những chuyển biến tích cực, từ năm 2013- 2017 toàn tỉnh có 168 HTX thành lập mới; hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên, không chỉ đóng góp hiệu quả cho phát triển KT- XH của địa phương mà còn góp phần tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và địa phương sở tại.

Sản xuất chổi giang ở xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương. Ảnh: Văn Lý

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung liên quan như: Cơ chế, chính sách hỗ trợ thành lập HTX; vai trò và sự quan tâm của Cấp uỷ Đảng, chính quyền và ngành liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh chuyển đổi mô hình các HTX…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng nêu rõ: Các hợp tác xã với nhiều hình thức liên kết đa dạng đã góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến khâu tiêu thụ. Thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác đào tạo và dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phần kinh tế hợp tác và HTX, đồng thời bồi dưỡng nâng cao hiểu biết về kinh tế cũng như trình độ quản lý của đội ngũ quản lý trong các HTX.

Sản xuất tại HTX chế biến nứa lùng Quế Sơn, huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Duy

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu, chậm nhất là ngày 16/10 các sở ngành liên quan phải gửi văn bản góp ý cho đơn vị soạn thảo, trong đó chú ý quan tâm đến các góp ý về xây dựng cơ chế, chính sách của ngành mình nhằm tạo điều kiện cho HTX phát triển. Đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý của các ban ngành liên quan, sớm hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện kết luận số 56/KL- TW trình UBND tỉnh vào cuộc họp thường kỳ sắp tới. Đặc biệt, bổ sung vào báo cáo phần kết quả thực hiện của Nghệ An, so sánh với kết quả của vùng Bắc Trung bộ và cả nước để có cái nhìn toàn diện và khái quát hơn.

Phú Hương