6 đối tượng không được làm nhân viên đại lý thuế

(Baonghean) Ngày 19/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế.

Theo đó, 6 đối tượng không được làm nhân viên đại lý thuế bao gồm: Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 01 năm kể từ ngày có quyết định xử phạt; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù; Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ nhưng đang trong thời gian quy định không được kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đối tượng không thuộc 6 trường hợp nêu trên, có bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật kinh tế và đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ 2 năm trở lên có thể dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Hồ sơ dự thi bao gồm: Đơn đăng ký dự thi; sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú; bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc 1 trong các chuyên ngành quy định; giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; ảnh, phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ; giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn và các giấy tờ theo quy định được miễn môn thi (nếu có).

Thông tư này thay thế Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2012.


N.T (Tổng hợp)