6 tháng đầu năm, Việt Nam đảm bảo cân đối thu chi

(Baonghean.vn) - Báo cáo của Bộ Tài chính tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm cho thấy: Việt Nam đã đảm bảo được cân đối thu chi.

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng các ngành tài chính.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Internet
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hội nghị. Dự họp còn có đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện các Bộ, ngành, đơn vị; các địa phương họp tại các điểm cầu.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết: Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 651,7 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu dầu thô đạt 82,4% dự toán, thu cân đối hoạt động XNK đạt 56,9% dự toán. Các cơ quan thuế đã đôn đốc, thu hồi được trên 17,9 nghìn tỷ đồng nợ đọng thuế tại thời điểm 31/12/2017 chuyển sang.

Tại đầu cầu Nghệ An, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: Trân Châu
Báo cáo cũng cho thấy kết quả thu là tích cực. Tuy nhiên, thu từ 3 lĩnh vực quan trọng đạt thấp như thu từ DNNN (43,7% dự toán), thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (38,7% dự toán), thu từ kinh tế ngoài quốc doanh (47,8% dự toán).

Tổng chi NSNN ước đạt 649,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương 6 tháng đầu năm được đảm bảo.

Tại Nghệ An, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 6.197,5 tỷ đồng, đạt 48,8% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 ước thực hiện 11.438 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán.

Các nhiệm vụ như xây dựng thể chế, cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tổ chức, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng cũng được Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai quyết liệt. Các nhiệm vụ khác như quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách, hợp tác kinh tế quốc tế và tài chính doanh nghiệp cũng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Công tác xây dựng thể chế cơ bản hoàn thành theo kế hoạch được giao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với thực tiễn như đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua luật quản lý tài sản công; dự án luật quản lý nợ công, trình ban hành hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các nghị định về cơ chế đặc thù của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị quyết số 51 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 07 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công để đảm bảo nên tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Lãnh đạo các địa phương có nguồn thu ngân sách lớn cũng đã thảo luận về các giải pháp để đảm bảo dự toán thu chi ngân sách 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương và đánh giá cao các đơn vị ngành Tài chính, các địa phương đã nỗ lực phấn đấu, trách nhiệm cao để  bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, chủ động phối hợp hiệu quả với chính sách tiền tệ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nay. 

6 tháng cuối năm 2018, Phó Thủ tướng đồng ý với các giải pháp nêu ra của Bộ Tài chính, trong đó đề nghị các địa phương, các đơn vị cơ sở bám kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP/2018 của Chính phủ. Tổ chức thực hiện tốt các luật Thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định.

Các địa phương phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm nay từ 5 - 8%. Quản lý chặt chẽ nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, kiểm soát giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế.

Đặc biệt điều hành quản lý chi tiết kiệm, chặt chẽ, đúng quy định; Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, nợ của chính quyền địa phương; Tăng cường quản lý giá cả, thị trường, tiếp tục phát triển đồng bộ các loại thị trường tài chính; Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, chủ động hội nhập, hợp tác tài chính quốc tế.

Xuất bia thành phẩm ở Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam. Ảnh: Trân Châu

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị các đại biểu, các địa phương thảo luận các báo cáo chuyên đề. Đó là các báo cáo: Tập trung triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước; Đánh giá công tác điều hành 6 tháng của Bộ Tài chính, tình hình nợ công và công tác quản lý nợ công; Tình hình cổ phần hóa, thoái vốn DNNN; công tác thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực Tài chính; công tác cải cách hành chính...