6 việc làm ngay và 2 việc thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã

(Baonghean.vn) - 6 việc cần làm ngay và 2 việc thí điểm của cấp xã là một trong những nội dung mà Đề án số 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy Nghệ An (ngày 18/4/2018) chỉ ra.