66 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 66 đoàn viên ưu tú đến từ 17 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

 

Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh:Thái Thảo
Trong thời gian 1 tuần, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 5 bài: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài các kiến thức lý thuyết các học viên sẽ được nghe trình bày một số chuyên đề về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đảng ủy khối Doanh nghiệp