84 hướng dẫn viên du lịch Nghệ An được đề nghị hỗ trợ do dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Du lịch Nghệ An đã phê duyệt đề nghị hỗ trợ cho 84 hướng dẫn viên du lịch, trong đó 37 người đã được chi trả.

Thực hiện Kế hoạch số 386/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Du lịch đã có 3 đợt phê duyệt danh sách đề nghị hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội soát xét, gửi Sở Tài chính xác định nguồn kinh phí thực hiện và trình UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ.

Hướng dẫn viên Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên giới thiệu về quê hương và tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Tính đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã có Quyết định hỗ trợ kinh phí cho 37 hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí 137.270.000 đồng (3.710.000 đồng/người). Hiện tại, Sở Du lịch đã tiến hành chi trả đợt 1 cho 37 hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ theo Quyết định của UBND tỉnh.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 386/KH-UBND của UBND tỉnh, ngày 6/8/2021, Sở Du lịch đã phê duyệt danh sách 20 hướng dẫn viên du lịch đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (đợt 2) với mức 3.710.000 đồng/người.

Tiếp đến, ngày 17/8/2021, Sở Du lịch tiếp tục phê duyệt danh sách đề nghị hỗ trợ cho 27 hướng dẫn viên du lịch (đợt 3) cũng với mức 3.710.000 đồng/người.

Tính đến thời điểm hiện nay, Sở Du lịch Nghệ An đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 84 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Ảnh: Công Kiên

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, Sở Du lịch đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 84 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Trong đó, 37 người nằm trong danh sách đề nghị đợt 1 đã được chi trả kinh phí theo quy định; 47 người nằm trong danh sách đề nghị đợt 2 và đợt 3 đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội soát xét, đồng ý trình UBND tỉnh.