Ai dung túng cho doanh nghiệp băm nát mỏ đá Lèn Chùa?

(Baonghean) - Tình trạng các doanh nghiệp tự ý khai thác, xây dựng trạm trộn bê tông trái phép… tại mỏ đá Lèn Chùa có nguyên nhân từ chính quyền cơ sở buông lỏng vai trò quản lý nhà nước.

Có sự dung túng!

Thời gian qua, chúng tôi đã tiếp cận nhiều văn bản có liên quan của các cấp, ngành, qua đó xác định, các doanh nghiệp tại mỏ đá Lèn Chùa đã thể hiện sự coi thường quy định của pháp luật. 

Bằng chứng, tháng 12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan đi kiểm tra thực địa và phát hiện Công ty TNHH Thanh Xuân và Công ty TNHH Xuân Hùng tổ chức khai thác vượt độ sâu cho phép dưới cốt 0 hàng chục mét.

Trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Xuân Hùng có một phần nằm ngoài diện tích được cấp phép khai thác. Ảnh chụp ngày 28/8/2017.

Trước vi phạm này, tháng 2/2017, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt bằng tiền 2 doanh nghiệp 120 triệu đồng/một đơn vị; đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản 2 tháng; buộc phải san lấp, phục hồi môi trường, thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác quá độ sâu khai thác về trạng thái an toàn theo quy định.

Thế nhưng, đến nay, 2 doanh nghiệp này vẫn chưa nghiêm túc thực hiện, sau đó còn ngang nhiên xây dựng trạm trộn bê tông ngay trong khu vực mỏ đá Lèn Chùa khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Đáng phê phán hơn, ngày 18/8/2017, qua kiểm tra thực địa thì đoàn kiểm tra liên ngành của Sở TN&MT, Công Thương, Xây dựng phối hợp với UBND TX. Hoàng Mai và phường Quỳnh Xuân phát hiện Công ty TNHH Xuân Chung đang xây dựng một số hạng mục như nhà cấp 4,  tường bao, trụ móng... của trạm trộn bê tông. Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị UBND TX. Hoàng Mai và UBND phường Quỳnh Xuân đình chỉ việc xây dựng trạm trộn bê tông.

Vậy nhưng, doanh nghiệp này không chấp hành. Và 10 ngày sau đó (28/8/2017) có mặt tại mỏ đá Lèn Chùa, chúng tôi được mục kích các hạng mục của trạm trộn bê tông do Công ty TNHH Xuân Chung thực hiện đã cơ bản hoàn chỉnh, duy chỉ phần tường bao phía bên ngoài tiếp tục được xây dựng. 

Theo Phòng TN&MT TX. Hoàng Mai, sau khi UBND tỉnh ban hành các quyết định xử phạt các doanh nghiệp trên, UBND TX. Hoàng Mai ban hành nhiều văn bản yêu cầu các doanh nghiệp này thực hiện đầy đủ các nội dung trong quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn tiếp tục vi phạm: tiếp tục khai thác đá dưới cos 0, xây dựng trạm trộn bê tông trái phép... Xem qua các văn bản, có thể thấy rằng, việc chỉ đạo của các cấp chính quyền ở thị xã Hoàng Mai trong giải quyết vấn đề tại mỏ đá Lèn Chùa là đầy đủ, chỉ có điều, hiệu lực thi hành thì không! 

Các doanh nghiệp đã khai thác dưới cốt 0 hàng chục mét từ nhiều tháng nay nhưng chính quyền cơ sở vẫn không có biện pháp ngăn cản, đình chỉ. Ảnh chụp ngày 28/8/2017.

Mỏ đá Lèn Chùa cách UBND phường Quỳnh Xuân khoảng 1km, đường sá thuận tiện; thế nhưng, khi các doanh nghiệp này khai thác đá vượt quá độ sâu khai thác hàng chục mét mà phường Quỳnh Xuân không có biện pháp ngăn cản?. Các Công ty TNHH Xuân Hùng, Công ty TNHH Xuân Chung xây dựng và đưa vào hoạt động trạm trộn bê tông chưa có giấy phép nhưng phường Quỳnh Xuân cũng không có biện pháp đình chỉ. Các doanh nghiệp chưa chấp hành san lấp phục hồi môi trường nhưng không báo cáo lên cấp trên...

Chỉ có một cách hiểu duy nhất, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chính quyền cơ sở dung túng cho doanh nghiệp!

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu phường Quỳnh Xuân

Ngày 1/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Theo đó, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn theo quy định hiện hành; xử lý vi phạm, đình chỉ hoạt động và yêu cầu tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản khắc phục hậu quả theo thẩm quyền được quy định.

Đồng thời, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật trong việc chậm trễ xử lý, hoặc không xử lý các vi phạm của các tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác khoáng sản khi chưa hoàn thành thủ tục thuê đất, hoạt động ra ngoài mốc giới, ranh giới khu vực được phép khai thác; xử lý vi phạm. 

Đối chiếu với sự việc ở mỏ đá Lèn Chùa thì rõ ràng, chính quyền cơ sở ở thị xã Hoàng Mai chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tổ chức ngăn chặn hoạt động khai thác, xây dựng trái phép tại đây.

Công ty TNHH Xuân Chung ngang nhiên xây dựng nhà cấp 4, tường bao, trụ móng của trạm trộn bê tông nhưng chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Ảnh chụp ngày 28/8/2017.

Bên cạnh đó, với việc chính quyền cấp tỉnh và TX. Hoàng Mai đã nhiều lần ban hành các văn bản có liên quan, giao trách nhiệm cho phường Quỳnh Xuân giám sát hiện trường, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính, tịch thu tang vật, phương tiện trong trường hợp Công ty TNHH Xuân Chung và Công ty TNHH Xuân Hùng tiếp tục vi phạm trong các hoạt động khoáng sản và không chấp hành chỉ đạo của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hiệu lực thi hành các nhiệm vụ cấp trên giao của chính quyền phường Quỳnh Xuân là không có hiệu quả. 

Vì vậy, từ những vi phạm kéo dài của các doanh nghiệp, cần xem xét trách nhiệm của những cán bộ lãnh đạo của phường Quỳnh Xuân. Nói về vấn đề này, theo ông Phạm Văn Hào - Trưởng phòng TN&MT TX. Hoàng Mai thì trong thời gian qua, UBND thị xã từng đã có văn bản phê bình Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân, là ông Vũ Văn Từ do chấp hành không nghiêm chỉ đạo của UBND TX. Hoàng Mai.

“UBND TX. Hoàng Mai sẽ có biện pháp mạnh, không dung túng cho sai phạm của doanh nghiệp, cũng như sẽ chấn chỉnh chính quyền địa phương cơ sở để thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước…” - ông Hào khẳng định.

Để giải quyết tình trạng trên, ngoài việc buộc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định pháp luật; cần làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm túc đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đặc biệt, cần đối chiếu các quy định của pháp luật, đã được nêu rõ tại Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở và có hình thức xử lý nghiêm khắc. 

Ngày 1/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn gửi UBND tỉnh về hoạt động khai thác đá xây dựng tại Lèn Chùa. Trong công văn, Sở đề nghị UBND tỉnh đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản đối với với hai doanh nghiệp trên trong thời gian 90 ngày; buộc thực hiện hoàn thổ đất đai và phục hồi môi trường đối với các khu vực đã khai thác vượt độ sâu được phép khai thác. Với Công ty TNHH Xuân Hùng, buộc chấp hành nộp phạt số tiền 120 triệu đồng.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm túc đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan buông lỏng trong công tác quản lý xây dựng, quản lý khoáng sản tại khu vực mỏ đá Lèn Chùa.

Hà Giang - Nguyên Hưng