Anh Sơn, Đô Lương: Vẫn còn công chức 'đi muộn, về sớm'

(Baonghean.vn) - 9h sáng công chức đã rời công sở về nhà, đi muộn, thiếu công khai các quy chế làm việc tại bộ phận một cửa… là thực trạng mà đoàn liên ngành về chấp hành Chỉ thị 17/CT-TU và Chỉ thị 26/CT-TW  của tỉnh phát hiện khi kiểm tra tại huyện Đô Lương, Anh Sơn ngày 18/5.

Buổi sáng đoàn kiểm tra tại xã Thịnh Sơn, Lưu Sơn của huyện Đô Lương; xã Hoa Sơn của huyện Anh Sơn. Buổi chiều đoàn kiểm tra tại UBND huyện Anh Sơn và UBND huyện Đô Lương.

Vẫn còn cán bộ công chức đi muộn, về sớm

Kiểm tra tại các xã Lưu Sơn (huyện Đô Lương), xã Hoa Sơn (huyện Anh Sơn) và UBND huyện Anh Sơn cho thấy vẫn còn tình trạng công chức đi muộn, về sớm.

Cụ thể, tại xã Hoa Sơn, tại thời điểm kiểm tra thì 5 người vắng không có lý do, 9 người vắng có lý do; trong đó có công chức địa chính sau đi cơ sở thì về nhà luôn không đến công sở mặc dù mới 9h sáng.

Tại UBND huyện Anh Sơn, kiểm tra lúc 14h có nhiều phòng cán bộ công chức đến muộn như: Lao động - Thương Binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ phận một cửa,...

Đoàn kiểm tra tại xã Thịnh Sơn, Đô Lương. Ảnh: H.T

Qua kiểm tra, đoàn công tác cũng nhận thấy Phòng Nội vụ huyện Anh Sơn đã triển khai thực hiện Chỉ thị 26 khá nghiêm túc; đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 26 tại một số địa phương, có báo cáo kết luận và nghiêm khắc phê bình một số vi phạm của các xã Vĩnh Sơn, Thạch Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn, Khai Sơn., Các xã Hoa Sơn, Cao Sơn, Lạng Sơn đã kiểm tra và đang chờ thông báo kết luận. 

Đối với một số trường hợp đến công sở muộn so với giờ quy định, lãnh đạo huyện Anh Sơn hứa với đoàn công tác sẽ có biện pháp xử lý và ngăn chặn tình trạng này tái diễn.

Một số quy chế văn hóa công sở thực hiện chưa nghiêm

Tại các đơn vị cấp huyện, xã thời điểm đoàn kiểm tra đều có tình trạng cán bộ công chức không đeo thẻ; bàn làm việc chưa có biển tên.

Tại xã Thịnh Sơn, qua kiểm tra cho thấy quy chế làm việc phân công cụ thể cho viên chức chuyên trách; tuy nhiên cần có quy định quy chế thời gian làm việc cho công chức chuyên trách. Về quy chế làm việc không nên áp dụng của quy chế làm việc của cấp huyện

Tại các xã trên, hầu hết Trung tâm một cửa còn thiếu diện tích; chưa niêm yết quy chế, thời gian, các thủ tục và nội dung giải quyết tại bộ phận một cửa.

Xã Lưu Sơn còn tổ chức hơi nhiều các cuộc họp hàng tháng, trong khi đó một số cuộc họp theo quy định chưa có. Về quy chế làm việc bộ phận một cửa còn áp dụng bộ quy chế cũ chưa phù hợp; chưa niêm yết thời gian, chức danh cán bộ trực một cửa và chưa niêm yết các thủ tục giấy tờ giải quyết tại bộ phận này. Chưa có thông báo kết luận nội dung các cuộc họp UBND.

Đoàn Kiểm tra tại UBND huyện Anh Sơn. Ảnh: H.T

Tại xã Hoa Sơn, kiểm tra cho thấy xã đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác cho các cá nhân thực hiện nghiêm túc. Trong rà soát sửa đổi bổ sung quy chế khá đầy đủ, tuy nhiên cần bổ sung nội dung cụ thể các chương trình công tác và một số quy định về hội họp. Đối với bộ phận một cửa cần thực hiện theo quy định mới và thông báo thời gian, nội dung và các hồ sơ được giải quyết tại bộ phận một cửa.

Tại UBND huyện Anh Sơn, qua kiểm tra cho thấy: Một số phòng đã kiện toàn và đang xây dựng quy chế làm việc như: Văn phòng, Ban quản lý dự án, Tài chính Kế hoạch. Tuy nhiên, quy chế làm việc của một số phòng còn sơ sài cần khắc phục để tránh làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhân viên và điều hành công việc. Về văn hóa công sở một số công chức không đeo thẻ, biển tên chức danh chưa quy củ. Bộ phận một cửa chưa niêm yết công khai các nội dung hồ sơ thủ tục theo quy định.

Hoài Thu