Áp dụng công nghệ vào nghề mộc ở xã Quỳnh Bá - Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018.