Bám sát hướng dẫn để triển khai hiệu quả kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35 CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc và hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh yêu cầu những người đứng đầu cấp ủy cần chủ động, sáng tạo, bám sát hướng dẫn đại hội để triển khai một cách hiệu quả, toàn diện và sâu sát.
Chiều 12/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35 CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản về Chỉ thị 35 CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp và các nội dung hướng dẫn cụ thể về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019; triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện các quy định nêu gương, kế hoạch tọa đàm về trách nhiệm nêu gương trong đảng bộ khối.

Các đại biểu đã trao đổi các kiến nghị đề xuất, thống nhất phương pháp, cách làm và bổ sung kinh nghiệm thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nêu rõ, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 -CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng cần tiến hành với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát hướng dẫn đại hội để triển khai một cách hiệu quả.

Trước mắt, các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch đại hội, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và rà soát quy hoạch, làm tốt công tác nhân sự, xây dựng dự toán kinh phí, xây dựng báo cáo chính trị trên cơ sở đánh giá thực chất công tác xây dựng Đảng, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với các văn bản chi tiết hướng dẫn đại hội đề nghị Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy phối hợp với các ban hoàn thiện các mẫu hướng dẫn chi tiết gửi cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện. Ngoài ra, với kế hoạch thực hiện nêu gương theo Quy định 08, các cấp ủy cơ sở cần bám sát Kế hoạch số 165-KH/ĐUK ngày 31/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh để triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được quán triệt, nghiên cứu, học tập tại hội nghị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tại đảng bộ, chi bộ một cách sâu sát; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc  việc thực hiện kế hoạch để khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm tra, thanh tra; tăng cường đối thoại, lắng nghe cơ sở để tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tháo gỡ, đề xuất chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. 

Các đại biểu tại hội nghị ủng hộ cuộc phát động giúp đỡ gia đình đặc biệt khó khăn cải thiện nhà ở hưởng ứng Thư Kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã phát động toàn Đảng bộ hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ngày 10/10/2019 về việc “Ủng hộ, giúp đỡ gia đình đặc biệt khó khăn cải thiện nhà ở". 

Theo báo cáo tổng hợp của Ban Tổ chức hội nghị, số tiền đăng ký của các đại biểu đã lên tới gần 1,2 tỷ đồng.  Đây là kết quả thể hiện trách nhiệm của các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên quan tâm đến người nghèo, những người kém may mắn trong xã hội.