Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành các quyết định về việc chuẩn y 2 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trao Quyết định chuẩn y 2 Phó Bỉ thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Cụ thể, tại Quyết định số 958-QĐNS/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Quyết định số 956-QĐNS/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Quyết định số 957-QĐNS/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 3 đồng chí giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm:

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh;

Đồng chí Vũ Văn Diện - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh;

Đồng chí Vi Ngọc Bích - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà.