Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chiều 8/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao quyết định cho ông Hoàng Trung Dũng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình tin tưởng, trên cương vị mới, ông Hoàng Trung Dũng tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước; với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng của bản thân, sẽ cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, nêu cao quyết tâm chính trị, đưa tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh, tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Trước đó, ngày 13/2, tại hội nghị lần thứ 29 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, ông Hoàng Trung Dũng đã được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.