Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 2

(Baonghean.vn) - Chiều 13/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 2. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 2 ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

NGHIÊM TÚC, ĐÚNG MỤC TIÊU, YÊU CẦU ĐẶT RA

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 35 -CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh. 

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Thành công của đại hội Đảng bộ các cấp thể hiện quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 2 ảnh 2
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo về kết quả tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Nhìn chung, dự thảo báo cáo chính trị được cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, công phu, khoa học, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, bảo đảm chất lượng. 

Điểm nổi bật là hầu hết các báo cáo chính trị được các cấp ủy thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, chú trọng làm sâu sắc, đầy đủ hơn về công tác xây dựng Đảng. Báo cáo đã mạnh dạn xác định rõ các khâu đột phá và các định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn hơn trên cơ sở tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương.

Báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc theo quy định, kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng bộ và tình hình thực tế để kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Ban Thường vụ gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu. Nhiều cấp ủy đã đề cao tự phê bình và phê bình với tinh thần xây dựng, thẳng thắn, khiêm tốn, cầu thị, trung thực, trách nhiệm cao, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 2 ảnh 3
Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ phát biểu góp ý vào dự thảo báo cáo về kết quả tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Nhìn chung, đại hội Đảng bộ các cấp đã phát huy dân chủ, dành nhiều thời gian cho thảo luận các dự thảo văn kiện. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch; kết quả bầu cử đúng với đề án nhân sự, bảo đảm yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu; bầu một lần đủ số lượng cần bầu, số phiếu tập trung cao, các đồng chí trúng cử đều đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt đều đạt số phiếu cao. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số nhìn chung bảo đảm quy định tại Chỉ thị 35-CT/TW. Đặc biệt, tỷ lệ cấp ủy viên nữ vượt yêu cầu của Chỉ thị 35 và cao hơn nhiệm kỳ trước ở cả ba cấp. Tỷ lệ cấp ủy viên trẻ cơ bản đạt yêu cầu, trong đó ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở giảm so với nhiệm kỳ trước, riêng cấp tỉnh tăng;…

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo; đồng thời kiến nghị một số nội dung.

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Tỉnh đã thực hiện rất tốt, rất đúng tinh thần, yêu cầu của Trung ương về việc tổ chức đại hội Đảng. Trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn rất cụ thể của Trung ương đã tạo tiền đề rất quan trọng để tỉnh tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trên tất cả các phương diện: chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị quy trình công tác nhân sự, tổ chức điều hành đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 2 ảnh 4
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung dự thảo báo cáo về kết quả tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Dù trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 nhưng tỉnh đã thực hiện được đợt sinh hoạt chính trị rất sâu rộng, nhiều phong trào thi đua được tổ chức rộng khắp trong tỉnh, được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân quan tâm, chú ý; thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nguyên nhân căn bản là do cách làm, cách tổ chức, tuyên truyền ở các cấp đã thực hiện hiệu quả. 

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, qua tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất cao càng được củng cố từ tỉnh đến cơ sở, hướng đến mục tiêu chung.

Cùng với đó, kết quả tổ chức đại hội Đảng các cấp cho thấy bài học kinh nghiệm là phải chu đáo, nghiêm túc, lường trước các tình huống, tùy thuộc vào bối cảnh, điều kiện để điều chỉnh các chương trình, kế hoạch cho phù hợp.

Đặc biệt, thành công của đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tạo được niềm tin, gửi gắm của Trung ương đối với Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 2 ảnh 5
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số điểm dù không nhiều song cũng cần rút kinh nghiệm như: Vẫn còn những nơi chuẩn bị nhân sự chưa công tâm, khách quan, còn nể nả trong quá trình chỉ đạo, phê duyệt và định hướng nhân sự cho đại hội, nhất là ở cấp cơ sở.

Một số cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở chưa tập trung chuẩn bị văn kiện nên chưa đánh giá đúng, tìm ra điểm hạn chế, nguyên nhân, chưa xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, khả thi với địa phương. Trong tổ chức, điều hành đại hội ở cấp cơ sở, cấp huyện có nơi chưa khoa học;…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 2 ảnh 6
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau đại hội Đảng các cấp, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm theo tinh thần của Chỉ thị 35-CT/TW là tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, tuyên truyền về kết quả đại hội; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; quy chế hoạt động ban chấp hành khóa mới và sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội với tinh thần gương mẫu, đúng nguyên tắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 2 ảnh 7
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 2 ảnh 8
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bàn, thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới

Dân số

Nghệ An: Linh hoạt trong triển khai chiến dịch truyền thông dân số

(Baonghean.vn) - Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số là nhiệm vụ quan trọng hàng năm của ngành dân số. Năm 2023, vượt lên những khó khăn, chiến dịch đang được triển khai rầm rộ tại nhiều địa phương.
Nghệ An có 403 sản phẩm đạt sao OCOP, đứng thứ 2 cả nước

Nghệ An có 403 sản phẩm đạt sao OCOP, đứng thứ 2 cả nước

(Baonghean.vn) - Sáng 29/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025. Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cùng đại diện các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Giá xăng dầu tiếp tục tăng (Ảnh: Reuters)

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 29/3: Tiếp tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay (29/3) trên thị trường thế giới tiếp tục tăng do sự gia tăng nhu cầu tại Trung Quốc và cuộc khủng hoảng của ngành ngân hàng tạm lắng sau nhiều tuần căng thẳng. Giá dầu Brent vượt 78 USD/thùng còn giá dầu WTI lên mức 73 USD/thùng.
Gần 1 năm truy quét những kẻ ‘khủng bố’ đòi nợ

Gần 1 năm truy quét những kẻ ‘khủng bố’ đòi nợ

(Baonghean.vn) - Gần 1 năm qua, Bộ Công an và công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen, núp bóng các công ty luật, công ty tài chính. Bước đầu, nhà chức trách cho rằng có hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm vu khống, khủng bố, đe dọa buộc trả tiền.
 Mẹo dọn tủ cất đồ mùa Đông hợp lý

Mẹo dọn tủ cất đồ mùa Đông hợp lý

Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là khoảng thời gian chuẩn bị bước sang mùa hè, chúng ta không còn cần làm ấm cơ thể với những chiếc áo khoác dày cộm hay áo len, găng tay... Việc lưu trữ và cất gọn các món đồ này cũng là một bài toán không hề đơn giản.