Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 3, cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động, kế hoạch của UBND tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương… Ảnh: Thành Duy

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG GẮN VỚI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động để chuẩn bị trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cùng với đó yêu cầu các ban của Tỉnh ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và các cấp ủy đề cao trách nhiệm, tham mưu Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đồng thời tiến hành xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Dự thảo Chương trình hành động xác định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết Đại hội và Báo cáo chính trị.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 5 nhóm chương trình, đề án trọng điểm gồm: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá phát triển kinh tế có 10 nghị quyết, đề án, kế hoạch. Về phát triển văn hóa - xã hội có 3 nghị quyết, đề án. Về quốc phòng, an ninh có 2 nghị quyết, đề án. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 4 nghị quyết, đề án.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Sở Xây dựng góp ý vào Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Dự thảo Kế hoạch của UBND  tỉnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh có 32 chương trình, nghị quyết, đề án, kế hoạch. 

Trong kế hoạch của các ban Đảng Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định 27 nội dung; UBKT Tỉnh ủy xác định 5 nội dung; Ban Nội chính Tỉnh ủy xác định 6 nội dung; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định 10 nội dung; Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định 6 nội dung.

Ủy ban MTTQ tỉnh xác định 7 nội dung; Hội Nông dân tỉnh xác định 6 nội dung; Tỉnh đoàn xác định 6 nội dung; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xác định 8 nội dung; Hội Cựu Chiến binh tỉnh xác định 4 nội dung; Liên đoàn Lao động tỉnh xác định 6 nội dung.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa góp ý vào dự thảo Chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Nội dung Chương trình hành động và các kế hoạch thực hiện được xây dựng với tinh thần có trọng tâm, trọng điểm gắn với bố trí nguồn lực thực hiện; khắc phục cách làm dàn trải, hiệu quả thấp.

Tại cuộc làm việc, có 14 đồng chí phát biểu 15 lượt ý kiến về hình thức, nội dung, thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án của dự thảo Chương trình hành động và các kế hoạch thực hiện.

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỚI 21 NGHỊ QUYẾT, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là nội dung quan trọng. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh tinh thần của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khi xây dựng Chương trình hành động là tinh gọn, gắn với nguồn lực thực hiện. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động chọn những việc có tính động lực thúc đẩy khi thực hiện sẽ tác động mạnh, chi phối các lĩnh vực phát triển, làm thay đổi, chuyển biến cục diện.

Đi vào cụ thể trên cơ sở thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chuyển thẩm quyền ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2021 - 2030 từ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sang Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bổ sung Chương trình: “Phát triển dịch vụ và thương mại” thành “Phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại”.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, đối với Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến xem xét xây dựng tầm nhìn phù hợp hơn vì xác định đến năm 2050 là thời gian quá dài so với chiến lược của một ngành. 

Đối với nội dung phát triển các vùng trọng điểm và hệ thống đô thị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng nghiên cứu cụ thể hóa để bổ sung thêm Chương trình phát triển kinh tế biển, trong đó phát triển hạ tầng, khai thác, logistics… 

Bên cạnh đó, trên cơ sở ý kiến  các đồng chí trong Ban Chấp hành, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị bổ sung một số nội dung về cơ quan thực hiện, thành phần tham gia trong một số chương trình, nghị quyết, đề án cụ thể.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng phân tích rõ lý do không đưa vào Chương trình hành động một số đề án như đề xuất của một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Cụ thể như đề xuất bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng đa chức năng gắn với biến đổi khí hậu, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, nội dung này Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn và nhận thấy, trong nhiệm kỳ 2020 -2025, bên cạnh lãnh đạo, chỉ đạo phát triển chung của ngành Nông nghiệp thì trong Chương trình hành động ưu tiên thực hiện hai nội dung trọng tâm là xây dựng nông thôn mới và phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021 - 2030. Còn đề án như đề xuất của Giám đốc Sở NN&PTNT sẽ được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ngành, các cấp bàn và thực hiện.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Còn với Đề án phát triển miền Tây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã bàn và thống nhất không đưa vào Chương trình hành động vì hiện nay tỉnh đang tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án về phát triển miền Tây Nghệ An theo Quyết định 2355 của Thủ tướng Chính phủ nên cần tiếp tục thực hiện tốt.

Liên quan đến một số đề xuất về bổ sung các đề án về truyền thông, thể thao thành tích cao, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất những nội dung này sẽ được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cụ thể hóa trong kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động. 

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ngày 14/12, tỉnh sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và triển khai Chương trình hành động.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin liên quan

'Tổ tư vấn cần bám sát chương trình hành động của Thủ tướng'

'Tổ tư vấn cần bám sát chương trình hành động của Thủ tướng'

Sáng 23/12, tại Hà Nội, chia sẻ tại buổi làm việc với các thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý phương châm hành động năm 2018 của Chính phủ sẽ là: “Hành động, liêm chính, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả.”

Các tin khác