Ban Chấp hành

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 3, cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động, kế hoạch của UBND tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương… Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương… Ảnh: Thành Duy

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG GẮN VỚI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động để chuẩn bị trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cùng với đó yêu cầu các ban của Tỉnh ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và các cấp ủy đề cao trách nhiệm, tham mưu Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đồng thời tiến hành xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy ảnh 2
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Dự thảo Chương trình hành động xác định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết Đại hội và Báo cáo chính trị.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 5 nhóm chương trình, đề án trọng điểm gồm: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá phát triển kinh tế có 10 nghị quyết, đề án, kế hoạch. Về phát triển văn hóa - xã hội có 3 nghị quyết, đề án. Về quốc phòng, an ninh có 2 nghị quyết, đề án. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 4 nghị quyết, đề án.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Sở Xây dựng góp ý vào Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Sở Xây dựng góp ý vào Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Dự thảo Kế hoạch của UBND  tỉnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh có 32 chương trình, nghị quyết, đề án, kế hoạch. 

Trong kế hoạch của các ban Đảng Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định 27 nội dung; UBKT Tỉnh ủy xác định 5 nội dung; Ban Nội chính Tỉnh ủy xác định 6 nội dung; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định 10 nội dung; Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định 6 nội dung.

Ủy ban MTTQ tỉnh xác định 7 nội dung; Hội Nông dân tỉnh xác định 6 nội dung; Tỉnh đoàn xác định 6 nội dung; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xác định 8 nội dung; Hội Cựu Chiến binh tỉnh xác định 4 nội dung; Liên đoàn Lao động tỉnh xác định 6 nội dung.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa góp ý vào dự thảo Chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy ảnh 5
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa góp ý vào dự thảo Chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Nội dung Chương trình hành động và các kế hoạch thực hiện được xây dựng với tinh thần có trọng tâm, trọng điểm gắn với bố trí nguồn lực thực hiện; khắc phục cách làm dàn trải, hiệu quả thấp.

Tại cuộc làm việc, có 14 đồng chí phát biểu 15 lượt ý kiến về hình thức, nội dung, thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án của dự thảo Chương trình hành động và các kế hoạch thực hiện.

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỚI 21 NGHỊ QUYẾT, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là nội dung quan trọng. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh tinh thần của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khi xây dựng Chương trình hành động là tinh gọn, gắn với nguồn lực thực hiện. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động chọn những việc có tính động lực thúc đẩy khi thực hiện sẽ tác động mạnh, chi phối các lĩnh vực phát triển, làm thay đổi, chuyển biến cục diện.

Đi vào cụ thể trên cơ sở thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chuyển thẩm quyền ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2021 - 2030 từ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sang Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bổ sung Chương trình: “Phát triển dịch vụ và thương mại” thành “Phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại”.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy ảnh 6
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, đối với Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến xem xét xây dựng tầm nhìn phù hợp hơn vì xác định đến năm 2050 là thời gian quá dài so với chiến lược của một ngành. 

Đối với nội dung phát triển các vùng trọng điểm và hệ thống đô thị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng nghiên cứu cụ thể hóa để bổ sung thêm Chương trình phát triển kinh tế biển, trong đó phát triển hạ tầng, khai thác, logistics… 

Bên cạnh đó, trên cơ sở ý kiến  các đồng chí trong Ban Chấp hành, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị bổ sung một số nội dung về cơ quan thực hiện, thành phần tham gia trong một số chương trình, nghị quyết, đề án cụ thể.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng phân tích rõ lý do không đưa vào Chương trình hành động một số đề án như đề xuất của một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Cụ thể như đề xuất bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng đa chức năng gắn với biến đổi khí hậu, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, nội dung này Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn và nhận thấy, trong nhiệm kỳ 2020 -2025, bên cạnh lãnh đạo, chỉ đạo phát triển chung của ngành Nông nghiệp thì trong Chương trình hành động ưu tiên thực hiện hai nội dung trọng tâm là xây dựng nông thôn mới và phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021 - 2030. Còn đề án như đề xuất của Giám đốc Sở NN&PTNT sẽ được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ngành, các cấp bàn và thực hiện.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy ảnh 7
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Còn với Đề án phát triển miền Tây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã bàn và thống nhất không đưa vào Chương trình hành động vì hiện nay tỉnh đang tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án về phát triển miền Tây Nghệ An theo Quyết định 2355 của Thủ tướng Chính phủ nên cần tiếp tục thực hiện tốt.

Liên quan đến một số đề xuất về bổ sung các đề án về truyền thông, thể thao thành tích cao, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất những nội dung này sẽ được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cụ thể hóa trong kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động. 

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ngày 14/12, tỉnh sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và triển khai Chương trình hành động.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An ra công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn; Số bệnh nhân đau mắt đỏ tại Nghệ An tăng rất cao… là những thông tin nổi bật ngày 25/9.

Nghệ An triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Nghệ An triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) -Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu và thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu các cơ quan tham mưu công tác cán bộ gương mẫu thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ theo quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

(Baonghean.vn) - Sáng 25/9, tại xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV có cuộc tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp thứ 6. Cử tri Hoàng Mai phản ánh nhiều nội dung liên quan xây dựng, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri; Tuyên dương 95 học sinh "con ngoan, trò giỏi" trong Khối Các cơ quan tỉnh; Trẻ em biên giới bằng rừng tới lớp… là những thông tin nổi bật ngày 24/9.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

(Baonghean.vn) - Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở Nam Đàn; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao quà tại huyện Tương Dương; Nghệ An phát triển dự án điện; Tổ công tác Bộ Công an xử lý nồng độ cồn tại TP. Vinh... 

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

(Baonghean.vn) - Trào lưu hút thuốc lá điện tử đang ngày càng "xâm nhập" nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh. Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế có những trao đổi về nguy cơ và hậu quả khôn lường khi sử dụng thuốc lá điện tử. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thống kê; Nghệ An dành hơn 8.000 ha đất để phát triển khu công nghiệp đến năm 2030; Đến tháng 10/2023, 100% cơ quan, đơn vị và địa phương ở Nghệ An sẽ được cấp nguồn chi trả lương theo mức mới… là những thông tin nổi bật ngày 22/9.

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023 đã trao giải Nhất cho đội Yên Thành, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các tập thể; trao giải thưởng cho 21 cá nhân; giải các phần thi xuất sắc cho 21 tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Cục Thống kê phải nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự "biết nói", phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của tỉnh và các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao; triển khai thực hiện kiên trì, thực chất, hiệu quả, không dàn trải.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhiệm vụ cấp bách.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Nghệ An phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.