Ban Chấp hành

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 3, cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động, kế hoạch của UBND tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ảnh 1
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương… Ảnh: Thành Duy

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG GẮN VỚI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động để chuẩn bị trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cùng với đó yêu cầu các ban của Tỉnh ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và các cấp ủy đề cao trách nhiệm, tham mưu Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đồng thời tiến hành xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ảnh 2
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Dự thảo Chương trình hành động xác định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết Đại hội và Báo cáo chính trị.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 5 nhóm chương trình, đề án trọng điểm gồm: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá phát triển kinh tế có 10 nghị quyết, đề án, kế hoạch. Về phát triển văn hóa - xã hội có 3 nghị quyết, đề án. Về quốc phòng, an ninh có 2 nghị quyết, đề án. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 4 nghị quyết, đề án.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Sở Xây dựng góp ý vào Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Dự thảo Kế hoạch của UBND  tỉnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh có 32 chương trình, nghị quyết, đề án, kế hoạch. 

Trong kế hoạch của các ban Đảng Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định 27 nội dung; UBKT Tỉnh ủy xác định 5 nội dung; Ban Nội chính Tỉnh ủy xác định 6 nội dung; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định 10 nội dung; Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định 6 nội dung.

Ủy ban MTTQ tỉnh xác định 7 nội dung; Hội Nông dân tỉnh xác định 6 nội dung; Tỉnh đoàn xác định 6 nội dung; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xác định 8 nội dung; Hội Cựu Chiến binh tỉnh xác định 4 nội dung; Liên đoàn Lao động tỉnh xác định 6 nội dung.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ảnh 5
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa góp ý vào dự thảo Chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Nội dung Chương trình hành động và các kế hoạch thực hiện được xây dựng với tinh thần có trọng tâm, trọng điểm gắn với bố trí nguồn lực thực hiện; khắc phục cách làm dàn trải, hiệu quả thấp.

Tại cuộc làm việc, có 14 đồng chí phát biểu 15 lượt ý kiến về hình thức, nội dung, thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án của dự thảo Chương trình hành động và các kế hoạch thực hiện.

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỚI 21 NGHỊ QUYẾT, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là nội dung quan trọng. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh tinh thần của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khi xây dựng Chương trình hành động là tinh gọn, gắn với nguồn lực thực hiện. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động chọn những việc có tính động lực thúc đẩy khi thực hiện sẽ tác động mạnh, chi phối các lĩnh vực phát triển, làm thay đổi, chuyển biến cục diện.

Đi vào cụ thể trên cơ sở thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chuyển thẩm quyền ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2021 - 2030 từ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sang Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bổ sung Chương trình: “Phát triển dịch vụ và thương mại” thành “Phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại”.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ảnh 6
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, đối với Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến xem xét xây dựng tầm nhìn phù hợp hơn vì xác định đến năm 2050 là thời gian quá dài so với chiến lược của một ngành. 

Đối với nội dung phát triển các vùng trọng điểm và hệ thống đô thị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng nghiên cứu cụ thể hóa để bổ sung thêm Chương trình phát triển kinh tế biển, trong đó phát triển hạ tầng, khai thác, logistics… 

Bên cạnh đó, trên cơ sở ý kiến  các đồng chí trong Ban Chấp hành, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị bổ sung một số nội dung về cơ quan thực hiện, thành phần tham gia trong một số chương trình, nghị quyết, đề án cụ thể.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng phân tích rõ lý do không đưa vào Chương trình hành động một số đề án như đề xuất của một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Cụ thể như đề xuất bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng đa chức năng gắn với biến đổi khí hậu, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, nội dung này Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn và nhận thấy, trong nhiệm kỳ 2020 -2025, bên cạnh lãnh đạo, chỉ đạo phát triển chung của ngành Nông nghiệp thì trong Chương trình hành động ưu tiên thực hiện hai nội dung trọng tâm là xây dựng nông thôn mới và phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021 - 2030. Còn đề án như đề xuất của Giám đốc Sở NN&PTNT sẽ được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ngành, các cấp bàn và thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ảnh 7
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Còn với Đề án phát triển miền Tây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã bàn và thống nhất không đưa vào Chương trình hành động vì hiện nay tỉnh đang tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án về phát triển miền Tây Nghệ An theo Quyết định 2355 của Thủ tướng Chính phủ nên cần tiếp tục thực hiện tốt.

Liên quan đến một số đề xuất về bổ sung các đề án về truyền thông, thể thao thành tích cao, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất những nội dung này sẽ được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cụ thể hóa trong kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động. 

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ngày 14/12, tỉnh sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và triển khai Chương trình hành động.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới

Cần bổ sung quy định liên quan Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai

Cần bổ sung quy định liên quan Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai sửa đổi; đồng thời tập hợp các ý kiến kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng về việc cần sửa đổi, bổ sung vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi các quy định liên quan vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai.
Dấu ấn sáng tạo, đổi mới tại Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An

Dấu ấn sáng tạo, đổi mới tại Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - 1.069/1.069 đơn vị Đoàn cấp cơ sở và 35/35 đơn vị Đoàn cấp huyện ở Nghệ An tiến hành Đại hội thành công với nhiều dấu ấn sáng tạo, đổi mới. Đây đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên thanh niên và là sự kiện quan trọng khẳng định tinh thần dân chủ, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh trong tình hình mới.
Văn Sỹ Chi

Dấu ấn đặc biệt của những tài năng bóng đá đất Nghệ

(Baonghean.vn) - Trong bóng đá, có những điều tưởng như ngẫu nhiên, tình cờ nhưng thực ra luôn thuộc về một quy luật tất yếu nào đó. Ví dụ cầu thủ A rất có duyên khi gặp đội bóng B, để rồi liên tục ghi bàn vào lưới đội bóng đó, trong khi với những đội bóng khác thì rất khó khăn. Cũng có câu chuyện lý thú hơn, chẳng hạn lâu nay khi thi đấu quốc tế, cầu thủ gốc Sông Lam Nghệ An (hay cầu thủ gốc Nghệ) thường ghi được những bàn thắng để đời, lưu dấu rõ nét trong sự nghiệp.
Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như thế nào trong quá trình chuyển đổi số?

Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như thế nào trong quá trình chuyển đổi số?

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ cốt lõi trong chuyển đổi số và đang giúp các doanh nghiệp mở rộng quy mô. Theo báo cáo mới nhất của Công ty Nghiên cứu thị trường Research and Markets (Mỹ), trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 52% vào năm 2025, điều này cho thấy sự chấp nhận AI đang diễn ra nhanh chóng trong các doanh nghiệp toàn cầu.
Nghệ An xử lý hàng loạt lái xe lạng lách, đánh võng trên đường

Nghệ An xử lý hàng loạt lái xe lạng lách, đánh võng trên đường

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Đáng nói, không chỉ là những lỗi cơ bản, mà cá biệt còn có xe máy, kể cả ô tô lạng lách, đánh võng, cố tình đi sai làn… Những hành vi đó, không chỉ nguy hiểm cho bản thân, mà gây bức xúc, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.
Sau 29 năm công tác trong ngành anh đã cứu ít nhất 6 vụ xe mắc kẹt đường tàu. Ảnh: An Quỳnh

Chuyện về người chạy ngược hướng tàu

(Baonghean.vn) - Hàng chục năm gắn bó với cung đường sắt, anh Dương Văn Kiên được mọi người thân tình gọi là “người có duyên” với nguy cơ tai nạn đường sắt. Bản thân anh cũng không nhớ nổi đã bao lần mình phải chạy ngược với hướng tàu để cứu người khỏi “cửa tử”.
Đánh thức tiềm năng phát triển thương mại biên giới

Đánh thức tiềm năng phát triển thương mại biên giới

(Baonghean.vn) - Nghệ An có đường biên giới dài 419,5 km, tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay của nước CHDCND Lào; điều kiện này thuận lợi cho việc thông thương, phát triển kinh tế giữa Nghệ An với các địa phương nước bạn. Hơn thế nữa, đó còn là để kết nối, thông thương hàng hóa không chỉ với Lào mà còn với các nước Thái Lan, Myanmar…
ĐT Thái Lan

Chân sút ghi bàn nhiều thứ 5 thế giới hết lời ca ngợi ĐT Việt Nam; Thái Lan phải dùng tiền thưởng để ‘kích’ cầu thủ tại King’s Cup 2022

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Sunil Chhetri, chân sút ghi bàn nhiều thứ 5 thế giới đánh giá cao sức mạnh của ĐT Việt Nam trước trận gặp Ấn Độ;  Một sự thật khá “bẽ bàng” khi chủ nhà Thái Lan đã phải thừa nhận dùng tiền thưởng nóng để kích tâm lý, động lực cho cầu thủ ở trận đấu cuối King’s Cup 2022. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 26/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 7337/UBND – VX về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống bão Noru

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống bão Noru

(Baonghean.vn) - Để chủ động ứng phó với diễn biến nguy hiểm của cơn bão Noru (bão số 4), ngày 26/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 4 tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Trung đoàn 764, Trung đội vận tải.