Ban Dân vận Tỉnh ủy dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn)- Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), chiều 8/10, đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn về Khu Di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa

Kính dâng lẵng hoa tươi và nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người; vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhân dân ta.

Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế giới tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

Thay mặt đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kính dâng lẵng hoa tươi lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm công tác dân vận của Đảng nói chung và Nghệ An nói riêng. Trong các bức thư, bài viết, bài nói chuyện, Người không quên căn dặn cán bộ, đảng viên, đồng bào, đồng chí tỉnh nhà luôn phải coi trọng công tác dân vận của Đảng.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong nhiều năm qua, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy luôn thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, thi đua “dân vận khéo”; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.  

Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy hứa nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong công tác, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa