#bán đảo Crưm

5 kết quả

S - 400

Khi Nga triển khai S-400 ở Crưm

Sở dĩ có việc hoàn chỉnh hệ thống phòng không ở Crưm bằng các tổ hợp S-400 "Triumph" và "Pantsir-S" là bởi gia tăng hoạt tính của NATO tại khu vực Biển Đen và sự chú ý rõ rệt của liên minh đến khu vực bán đảo.