Bán đấu giá tài sản

Công ty CP Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh, địa chỉ: Số 25A đường Hồ Xuân Hương, TP Vinh, Nghệ An tổ chức bán đấu giá lô hàng vật tư máy móc, thiết bị đã qua sử dụng và nhà cửa, vật kiến trúc công trình xây dựng trên đất.
 
Thời gian mua hồ sơ: từ ngày 12/5/2016 đến 20/5/2016.
 
Thời gian đấu giá: 8 giờ ngày 21/5/2016.
 
Đơn vị, cá nhân nào có nhu cầu mua lô hàng trên xin liên hệ hội đồng bán thanh lý tài sản công ty theo địa chỉ trên để đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá. Công ty xin trân trọng thông báo.
 
Điện thoại liên hệ: 0902.250.997; 0916.664.536.