Ban hành Nghị định phong tặng danh hiệu và chế độ cho nghệ nhân

 Ngày 25-6, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
 
Nghị định được ban hành là niềm vui đối với nhiều nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể.
Theo Nghị định, những người đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân phải trung thành với Tổ quốc, tận tụy, tâm huyết với nghề, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước…, có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú…
 
Những người đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cũng tương tự như Nghệ nhân dân gian và có hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên…
 
Những người được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân ưu tú, theo Nghị định, sẽ được trao danh hiệu, giấy chứng nhận của Chủ tịch nước kèm theo tiền thưởng. Đối với các Nghệ nhân có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ. Nghị định cũng quy định các nghĩa vụ phải thực hiện của Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân ưu tú.
 
Danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân ưu tú sẽ được xét tặng bởi Hội đồng theo ba cấp: Hội đồng cấp tỉnh, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước.
Nghị định cũng quy định các điều về quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng hai danh hiệu này.
Theo NDĐT