Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác

Lê Thị Thủy ((Ban Nội chính Tỉnh ủy))

(Baonghean.vn) - Với truyền thống 54 năm ngành Nội chính Đảng (05/1/1966 - 05/1/2020), năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy phát huy khối đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
Tham mưu, đề xuất kịp thời 

Trong công tác tham mưu, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chương trình, kế hoạch để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trong năm qua, Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tham mưu kế hoạch, đề cương kiểm tra và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra số 8 theo Kế hoạch 179-KH/TU ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Toàn cảnh giao ban Khối Nội chính. Ảnh: CTV
Toàn cảnh giao ban Khối Nội chính. Ảnh: Lê Thủy

Cùng với đó, Ban cũng đã tham mưu báo cáo đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư" và Báo cáo tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chủ động trong việc đề xuất và báo cáo thường xuyên cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 6 vụ án, vụ việc trong diện theo dõi thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng  và 4 vụ việc được báo chí, dư luận xã hội quan tâm.

Trong công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 184-KH/TU, ngày 01/4/2019 về việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW. Tổ chức các đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại 1 số tỉnh bạn về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân. Chủ trì phối hợp tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổng hợp, nắm bắt tình hình và tổ chức tiếp dân định kỳ hàng tháng theo quy định vào ngày 5 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác ảnh 2
Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra rà soát các kết luận thanh tra KT-XH tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Lê Thủy

Năm 2019, Ban Nội chính đã tiếp nhận 1.625 đơn, thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 130 lượt công dân với 121 vụ việc, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ( trong đó đã có 65/115 vụ việc được các cơ quan chức năng chỉ đạo, giải quyết xong; 50/115 vụ việc đang trong quá trình chỉ đạo, giải quyết của các cơ quan chức năng). 
Về công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, trong năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách Tư pháp. Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát các cuộc thanh tra, kiến nghị kiểm toán Nhà nước tại UBND tỉnh, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nam Đàn và Thị xã Hoàng Mai. 

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác ảnh 3
Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh xã Diên Lãm (Quỳ Châu). Ảnh: Lê Thủy
Tăng cường công tác kiểm tra

Cùng đó, chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13, Nghị quyết 03 ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020” tại huyện Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nam Đàn; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 9/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Quế Phong; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác cải cách tư pháp tại huyện Tân Kỳ, Con Cuông.
Ngành cũng tham mưu kế hoạch, báo cáo của Đoàn kiểm tra số 8 theo Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Phối hợp với các cơ quan trong khối Nội chính theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ giải quyết 17 vụ việc, vụ án. 
Cũng trong năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham gia thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách Tư pháp như Dự thảo Thông tri về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Kế hoạch kiện toàn, sắp xếp, bố trí và giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau sát nhập đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đơn vị mạnh về tổ chức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Tin mới

Thông tin nổi bật ngày 3/7

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/7

(Baonghean.vn) - Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT; Tuổi trẻ Nghệ An đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm "Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị"; Nghệ An tăng cường hàng loạt biện pháp phòng, chống đuối nước;  Ban Quản lý phố đi bộ ban hành các quy định cụ thể về trò chơi ghép đôi... là những thông tin nổi bật ngày 3/7.
Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại huyện Đô Lương

Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại huyện Đô Lương: Đồng thuận vì một tương lai phát triển

(Baonghean.vn) - Phấn đấu trở thành trung tâm vùng, mạnh về kinh tế, văn hóa xã hội phát triển, nông thôn đổi mới, đô thị văn minh, thời gian qua, huyện Đô Lương tập trung đẩy mạnh thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, dự án trọng điểm trên địa bàn. Quyết tâm này nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại bộ phận nhân dân, tuy nhiên, vẫn còn có một vài trường hợp cá biệt…
Người lao động đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp không?

Người lao động đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp không?

(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2021 thì nghỉ sinh, và đến tháng 8/2021 đi làm và đóng tiếp bảo hiểm đến tháng 5/2022. Xin hỏi: Tôi đóng bảo hiểm không liên tục như vậy, bây giờ tôi thỏa thuận với công ty để chấm dứt hợp đồng lao động, tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?
Khi V-League không chỉ thiếu Quang Hải

Khi V-League không chỉ thiếu Quang Hải

(Baonghean.vn) - Vòng 5 V-League 2022 bắt đầu trở lại, cũng là khi Quang Hải bắt đầu tập luyện để chuẩn bị thi đấu ở Giải hạng 2 Pháp với sự chú ý theo dõi sát sao của giới chuyên môn và người hâm mộ không chỉ trong nước.
Tuổi trẻ Nghệ An đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm 'Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị'

Tuổi trẻ Nghệ An đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm 'Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị'

(Baonghean.vn) - Sáng 3/7, tại thị xã Cửa Lò, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ra quân đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị” năm 2022. Ngay sau lễ ra quân, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực.
Thư viện ngày hè của học sinh vùng cao

Thư viện ngày hè của học sinh vùng cao

(Baonghean.vn) - Nhiều trường học trên địa bàn huyện miền núi Tương Dương mở thư viện cho học sinh đến trường đọc và mượn sách, giúp các em trau dồi kỹ năng đọc sách và thu nạp thêm kiến thức.
bão

Bão

(Baonghean.vn) -  Chaba  là cơn bão đầu tiên của năm 2022. Nó khởi đầu cho những thử thách khôn lường mà mẹ thiên nhiên vẫn đều đặn mang đến. Tuy nhiên còn có những cơn bão mà cơ quan khí tượng sẽ không thể cập nhật vào bản tin thời tiết. Ví dụ như bão like, bão giá, thậm chí là bão kỷ luật.
Nông thôn ‘khát’ nước sạch! - Bài 2

Nông thôn ‘khát’ nước sạch! - Bài 2: Hàng trăm công trình nước tự chảy xuống cấp

(Baonghean.vn) - Nếu như ở các huyện đồng bằng, ven biển dù được đầu tư nhiều dự án nước sạch tập trung, nhưng trong đó có những công trình không phát huy hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí rất lớn như chúng tôi đã phản ánh thì ở các huyện miền núi, người dân chủ yếu trông chờ vào các công trình cấp nước tự chảy.
Quang Hải giúp Pau FC nhảy vọt trên bảng xếp hạng đặc biệt; Bất ngờ với số lượng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển U16 Việt Nam

Quang Hải giúp Pau FC nhảy vọt trên bảng xếp hạng đặc biệt; Bất ngờ với số lượng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển U16 Việt Nam

(Baonghean.vn) -  Quang Hải giúp Pau FC nhảy vọt trên bảng xếp hạng đặc biệt; Bất ngờ với số lượng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trên tuyển U16 Việt Nam; mức lương của Salah sau khi ký hợp đồng mới với Liverpool?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Thông tin nổi bật ngày 2/7

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/7

(Baonghean.vn) - Chính phủ họp khẩn ứng phó với cơn bão đầu mùa; Việt Nam yêu cầu Đài Loan huỷ tập trận trên đảo Ba Bình thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp xúc cử tri gắn với sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Quỳnh Lưu; Các điểm thi khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp… là những nội đáng chú ý đăng tải trên Baonghean.vn ngày 2/7