Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác

Lê Thị Thủy ((Ban Nội chính Tỉnh ủy))

(Baonghean.vn) - Với truyền thống 54 năm ngành Nội chính Đảng (05/1/1966 - 05/1/2020), năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy phát huy khối đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
Tham mưu, đề xuất kịp thời 

Trong công tác tham mưu, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chương trình, kế hoạch để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trong năm qua, Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tham mưu kế hoạch, đề cương kiểm tra và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra số 8 theo Kế hoạch 179-KH/TU ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Toàn cảnh giao ban Khối Nội chính. Ảnh: CTV
Toàn cảnh giao ban Khối Nội chính. Ảnh: Lê Thủy

Cùng với đó, Ban cũng đã tham mưu báo cáo đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư" và Báo cáo tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chủ động trong việc đề xuất và báo cáo thường xuyên cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 6 vụ án, vụ việc trong diện theo dõi thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng  và 4 vụ việc được báo chí, dư luận xã hội quan tâm.

Trong công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 184-KH/TU, ngày 01/4/2019 về việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW. Tổ chức các đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại 1 số tỉnh bạn về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân. Chủ trì phối hợp tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổng hợp, nắm bắt tình hình và tổ chức tiếp dân định kỳ hàng tháng theo quy định vào ngày 5 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác ảnh 2
Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra rà soát các kết luận thanh tra KT-XH tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Lê Thủy

Năm 2019, Ban Nội chính đã tiếp nhận 1.625 đơn, thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 130 lượt công dân với 121 vụ việc, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ( trong đó đã có 65/115 vụ việc được các cơ quan chức năng chỉ đạo, giải quyết xong; 50/115 vụ việc đang trong quá trình chỉ đạo, giải quyết của các cơ quan chức năng). 
Về công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, trong năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách Tư pháp. Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát các cuộc thanh tra, kiến nghị kiểm toán Nhà nước tại UBND tỉnh, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nam Đàn và Thị xã Hoàng Mai. 

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác ảnh 3
Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh xã Diên Lãm (Quỳ Châu). Ảnh: Lê Thủy
Tăng cường công tác kiểm tra

Cùng đó, chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13, Nghị quyết 03 ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020” tại huyện Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nam Đàn; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 9/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Quế Phong; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác cải cách tư pháp tại huyện Tân Kỳ, Con Cuông.
Ngành cũng tham mưu kế hoạch, báo cáo của Đoàn kiểm tra số 8 theo Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Phối hợp với các cơ quan trong khối Nội chính theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ giải quyết 17 vụ việc, vụ án. 
Cũng trong năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham gia thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách Tư pháp như Dự thảo Thông tri về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Kế hoạch kiện toàn, sắp xếp, bố trí và giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau sát nhập đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đơn vị mạnh về tổ chức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến một số nội dung quan trọng; Siêu bão Noru đi vào Biển Đông, Nghệ An rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ đông và gấp rút thu hoạch thủy sản chạy bão… là những nội dung đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 26/9.
Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 26/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 7337/UBND – VX về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống bão Noru

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống bão Noru

(Baonghean.vn) - Để chủ động ứng phó với diễn biến nguy hiểm của cơn bão Noru (bão số 4), ngày 26/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 4 tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Trung đoàn 764, Trung đội vận tải.
Tiểu thương Cảng cá Cửa Hội khẩn trương mua bán trước ngày bão số 4 đổ bộ

Tiểu thương Cảng cá Cửa Hội khẩn trương mua bán trước ngày bão số 4 đổ bộ

(Baonghean.vn) - Dù có tin báo bão nhưng theo các tiểu thương, thường thì trước và sau bão, các thuyền đánh cá vẫn hay trúng lớn, chủ yếu là các loại cá bạc má, cá thu, tôm he. Do vậy, trước khi cơn bão số 4 đổ bộ, các hoạt động kinh doanh, buôn bán hải sản tại cảng cá Cửa Hội diễn ra hết sức hối hả.
Nghệ An: Rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ Đông trước mưa lớn

Nghệ An: Rốt ráo bảo vệ sản xuất vụ Đông trước mưa lớn

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tại nhiều địa phương đã hoàn thành thu hoạch lúa hè thu và đang triển khai sản xuất vụ Đông theo đúng tiến độ, kế hoạch. Trước thông tin bão Noru đang tiến gần về đất liền, dự báo mưa lớn sau hoàn lưu bão, để bảo đảm an toàn cho cây trồng vụ Đông, các địa phương đã rốt ráo chỉ đạo các phương án ứng phó.
Cô gái trẻ khởi nghiệp từ 7 triệu đồng trở thành CEO Spa thẩm mỹ

Câu chuyện khởi nghiệp từ 7 triệu đồng của CEO 9X ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Câu chuyện về hành trình vạn dặm, với nghị lực phi thường vượt lên thất bại để viết nên ước mơ của cô gái sáng lập thương hiệu Spa thẩm mỹ Phương Thảo Academy, đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ sống trọn vẹn vì đam mê và nỗ lực hết mình để “chạm” tới thành công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với bão Noru

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với bão Noru

Sáng 26/9, mở đầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, trước diễn biến phức tạp của bão số 4 (tên quốc tế là bão Noru), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo "nóng" các bộ, ngành, địa phương tập trung phòng, chống bão.