Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác

Lê Thị Thủy ((Ban Nội chính Tỉnh ủy))

(Baonghean.vn) - Với truyền thống 54 năm ngành Nội chính Đảng (05/1/1966 - 05/1/2020), năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy phát huy khối đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
Tham mưu, đề xuất kịp thời 

Trong công tác tham mưu, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chương trình, kế hoạch để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trong năm qua, Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tham mưu kế hoạch, đề cương kiểm tra và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra số 8 theo Kế hoạch 179-KH/TU ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Toàn cảnh giao ban Khối Nội chính. Ảnh: CTV
Toàn cảnh giao ban Khối Nội chính. Ảnh: Lê Thủy

Cùng với đó, Ban cũng đã tham mưu báo cáo đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư" và Báo cáo tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chủ động trong việc đề xuất và báo cáo thường xuyên cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 6 vụ án, vụ việc trong diện theo dõi thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng  và 4 vụ việc được báo chí, dư luận xã hội quan tâm.

Trong công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 184-KH/TU, ngày 01/4/2019 về việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW. Tổ chức các đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại 1 số tỉnh bạn về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân. Chủ trì phối hợp tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổng hợp, nắm bắt tình hình và tổ chức tiếp dân định kỳ hàng tháng theo quy định vào ngày 5 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác ảnh 2
Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra rà soát các kết luận thanh tra KT-XH tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Lê Thủy

Năm 2019, Ban Nội chính đã tiếp nhận 1.625 đơn, thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 130 lượt công dân với 121 vụ việc, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ( trong đó đã có 65/115 vụ việc được các cơ quan chức năng chỉ đạo, giải quyết xong; 50/115 vụ việc đang trong quá trình chỉ đạo, giải quyết của các cơ quan chức năng). 
Về công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, trong năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách Tư pháp. Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát các cuộc thanh tra, kiến nghị kiểm toán Nhà nước tại UBND tỉnh, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nam Đàn và Thị xã Hoàng Mai. 

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác ảnh 3
Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh xã Diên Lãm (Quỳ Châu). Ảnh: Lê Thủy
Tăng cường công tác kiểm tra

Cùng đó, chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13, Nghị quyết 03 ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020” tại huyện Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nam Đàn; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 9/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Quế Phong; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác cải cách tư pháp tại huyện Tân Kỳ, Con Cuông.
Ngành cũng tham mưu kế hoạch, báo cáo của Đoàn kiểm tra số 8 theo Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Phối hợp với các cơ quan trong khối Nội chính theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ giải quyết 17 vụ việc, vụ án. 
Cũng trong năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham gia thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách Tư pháp như Dự thảo Thông tri về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Kế hoạch kiện toàn, sắp xếp, bố trí và giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau sát nhập đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đơn vị mạnh về tổ chức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Tin mới

Tản văn: Quán tạp hóa bà Nghiên

Tản văn hay: Quán tạp hóa bà Nghiên

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm tuổi thơ thường để lại những dấu vết ngọt ngào trong trái tim mỗi người. Nhiều khi, nó trở thành nỗi nhớ khôn nguôi, thành nơi nương tựa tinh thần, thành ngọn hải đăng để mỗi người rẽ sóng tìm về… Với Thanh Nga, quán tạp hóa của bà Nghiên là một hình ảnh không thể quên trong quá khứ mà mỗi khi nhớ về, chị không khỏi xao xuyến bồi hồi và nhớ về một tuổi thơ đẹp đẽ. 
SLNA phải chia điểm với Đông Á Thanh Hóa lý do chủ yếu là do thiếu chân sút Olaha. Ảnh: VPF

Sông Lam Nghệ An có phụ thuộc vào Olaha hay không?

(Baonghean.vn) - Cho đến vòng 10 V.League 1-2022, trong tất cả các trận đấu, Sông Lam Nghệ An đều ghi được bàn thắng, kể cả các trận hòa và thua. Vậy nhưng đến vòng 11 được thi đấu trên sân Vinh trước đối thủ Đông Á Thanh Hóa, đội bóng của HLV Huy Hoàng lại lần đầu tiên không ghi được bàn thắng nào trong trận hòa rất đáng tiếc và đáng nói? Vì sao vậy?
Thông tin nổi bật ngày 10/8

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/8

(Baonghean.vn) - Khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”; Tiếp tục chỉ đạo ứng phó với diễn biến của bão số 2; Nhộn nhịp chợ quê đón Rằm tháng Bảy… là những thông tin nổi bật ngày 10/8.
Trao tặng 20 sổ Bảo hiểm xã hội và 75 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng 20 sổ Bảo hiểm xã hội và 75 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn năm 2022, chiều 10/8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tổ chức chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn “Gieo nhân ái - Lan tỏa yêu thương” tại 2 xã Hưng Hoà, Hưng Đông (Thành phố Vinh).
Hiệu ứng tốt từ một giải thể thao dành cho công nhân, lao động

Hiệu ứng từ giải thể thao dành cho công nhân, lao động

(Baonghean.vn) - Có chứng kiến một trận đấu trong Giải thể thao Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu Công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022 mới cảm nhận hết được những hào hứng, háo hức của người lao động đối với giải đấu này. Có lắng nghe tâm sự của những đoàn viên, người lao động, những cán bộ công đoàn và lãnh đạo các doanh nghiệp, mới cảm thấy thành công của giải, cả khi sự kiện này chưa kết thúc.
Nghệ An thu 63,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

Nghệ An thu 63,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean.vn) - Ngày 10/8, tại thành phố Vinh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. Tới dự, có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cấp, ngành liên quan, cùng các chủ rừng là tổ chức, các tổ chức chi trả cấp huyện, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn bản tiêu biểu.
GS.TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ

GS.TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ

(Baonghean.vn) -  Sáng 10/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt một số nội dung cơ bản về phong cách, tác phong đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung về phong cách, bản lĩnh Hồ Chí Minh; phẩm chất, đạo đức, nhất là lối ứng xử văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên theo phong cách của Bác.
Nỗi đau da cam

Nỗi đau da cam

(Baonghean.vn) - Đôi khi những gì để lại sau chiến tranh còn đáng sợ hơn tất thảy điều nó đã cướp đi trong trận chiến. Ở Nghệ An, hơn 3 vạn người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường bị phơi nhiễm chất độc hóa học...
chuyển đổi số

Làm sao để an toàn trong môi trường số?

(Baonghean.vn) - Môi trường sống nào thì cũng đều không an toàn. Đó là bản chất của cuộc sống. Chúng ta sống trong thế giới thực đã hàng chục nghìn năm rồi, thể chế, pháp luật, bộ máy nhà nước đã hoàn thiện hàng nghìn năm nay mà vẫn có những nguy cơ, vẫn không an toàn tuyệt đối, vẫn có trộm cắp, giết người.
Tiền vệ Sông Lam Nghệ An: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Tiền vệ Sông Lam Nghệ An: Bao giờ cho đến ngày xưa?

(Baonghean.vn) - Trận hòa tẻ nhạt trước Đông Á Thanh Hóa ngay tại sân Vinh chỉ ra nhiều điểm còn thiếu của Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ cần phải sớm bổ sung và khắc phục trong hơn nửa chặng đường còn lại để có một vị trí cao trên bảng xếp hạng V.League 2022.
Nguy cơ tổn thương gan do dùng nhiều bia, rượu

Nguy cơ tổn thương gan do dùng nhiều bia, rượu

(Baonghean.vn) - Uống bia, rượu trong các bữa tiệc, cuộc vui là “thú vui” quen thuộc của nhiều người Việt. Tuy nhiên, họ không biết rằng, sử dụng bia, rượu với tần suất dày đặc, thiếu kiểm soát sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe và có nguy cơ mắc các vấn đề về gan.
Bộ trưởng Bộ Công an: Sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ trưởng Bộ Công an: Sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

(Baonghean.vn) - Trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá, tình trạng tán phát tin giả, sai sự thật, lộ lọt thông tin cá nhân trên Internet, mạng xã hội đáng báo động và diễn biến rất phức tạp, theo chiều hướng gia tăng. Dự kiến năm 2024, Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Phân cấp tài chính – Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác phân cấp quản lý, sử dụng tài chính giai đoạn 2018-2021. Các giải pháp phù hợp, khả thi được đề xuất, nhằm đảm bảo công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định, tạo quyền chủ động cho công đoàn cấp dưới hoạt động hiệu quả, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Triển lãm

Hơn 120 hình ảnh, tư liệu về tình hữu nghị Việt Nam - Lào được trưng bày tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 10/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và khai mạc Hội thảo hướng dẫn nghiệp vụ Chủ đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thông theo định hướng chuyển đổi số tại Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”.