Bản Thái Hòa với cuộc "cách mạng" thoát nghèo

(Baonghean) - Về xã Môn Sơn (huyện Con Cuông), được tham gia buổi sinh hoạt với Chi bộ bản Thái Hòa, nghe Bí thư chi bộ Lô Thị Mười báo cáo trước đảng viên rằng, năm 2014, bản có 14 hộ tự nguyện viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo. Đó là một thông tin đáng mừng...
 
Bản Thái Hòa hôm nay có 128 hộ với 517 khẩu, gần 100% bà con dân tộc Thái, mấy năm nay luồng gió mới trong phát triển sản xuất, chăn nuôi, mở mang ngành nghề đang được bà con nhân rộng. Một số thanh niên học xong THPT “khăn gói” xuống thành phố học các ngành nghề về mở những xưởng mộc, hàn, vừa tạo việc làm cho một số lao động vừa phục vụ nhu cầu của bà con trong thôn bản. Thái Hòa giờ đã có cơ sở cơ khí sản xuất cửa lùa, cửa sắt phục vụ trong và ngoài xã; có cửa hành tạp hóa, đại lý hàng tiêu dùng; có nhiều hộ lấy chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm phát triển trang trại, gia trại để xóa nghèo bền vững. Đường làng, ngõ bản được bê tông hóa, kênh mương thủy lợi được cứng hóa đảm bảo tưới tiêu cho hơn 30 ha lúa hai vụ. 
 
Học sinh Trường Tiểu học 1 Môn Sơn thăm Khu Di tích lịch sử văn hóa Nhà cụ Vi Văn Khang.
 
Trao đổi với chúng tôi, Đồng chí Lô Thị Mười - Bí thư Chi bộ Thái Hòa cho biết: “Trước đây, bản thuần nông, tỷ lệ hộ nghèo rất cao (trên 60%), mấy năm nay nhờ năng động mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Năm 2014, có 14 hộ tự nguyện viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo. Đến nay, bản có 59 hộ khá, 30 hộ có đời sống trung bình, chỉ còn 39 hộ đời sống còn gặp khó khăn, thiếu vốn, thiếu sức lao động do những người trong gia đình già cả neo đơn. Chi bộ đang vận động nhân dân giúp đỡ, các tổ chức đoàn thể tín chấp vay vốn, tập huấn kỹ thuật giúp họ vươn lên thoát nghèo trong năm tới”.
 
Chúng tôi nhắc lại sự việc cách đây 5 năm, ở bản có hộ không được bình xét hộ nghèo đã tìm cách gây sự với bí thư, trưởng bản. Vậy chi bộ đã có những giải pháp như thế nào để có nhiều tự nguyện viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo? Bí Thư Lô Thị Mười cho biết: “Trường hợp mấy năm trước có xẩy ra như vậy là do phương pháp bình xét chưa dân chủ, mặt khác nhận thức của bà con còn hạn chế, tư tưởng dựa dẫm, trông chờ, ỉ lại vào Nhà nước tồn tại cả trong cán bộ, đảng viên. Chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đảng viên rằng nghèo là hèn, chưa xứng đáng người của đảng trước dân. Từ đó, tất cả đảng viên phải tự giác phát triển sản xuất, chăn nuôi; bí thư, trưởng bản phải mạnh dạn đi đầu để bà con học và làm theo.
 
Ngay trưởng bản Ngân Văn Hải đã mạnh dạn mở mang ngành nghề cơ khí, mây tre đan và cửa hàng tạp hóa có thu nhập cao, còn tạo việc làm cho một số con em trong bản. Một số đảng viên khác mở trang trại phát triển chăn nuôi tự thoát nghèo. Phong trào thoát nghèo từ trong cán bộ, đảng viên làm cho bà con cũng “sôi sục” làm theo. Chúng tôi xem đây là cuộc cách mạng thoát nghèo của Thái Hòa, giúp bà con phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, nơi có chi bộ đảng đầu tiên người dân tộc thiểu số của miền Tây Nam xứ Nghệ...
 
Tại bản Thái Hòa, vào cuối năm 1930, tại Nhà cụ Vi Văn Khang, các đồng chí trong Xứ ủy Trung Kỳ, Phủ ủy Anh Sơn đã tuyên truyền, vận động, giác ngộ một số thanh niên người dân tộc Thái nơi đây thành lập chi bộ đảng đầu tiên (tháng 4/1931), gồm 5 đảng viên do đồng chí Vi Văn Khang làm Bí thư Chi bộ. Từ khi có chi bộ đảng, phong trào cách mạng của Môn Sơn nói chung, bản Thái Hòa nói riêng được thổi bùng. Các tổ chức Tự vệ đỏ, Hội Nông dân đỏ được thành lập để vận động nhân dân đứng lên đấu tranh chống lại bọn cường hào ác bá, bảo vệ Đảng, thành lập chính quyền Xô viết. Tháng 8/1945, hưởng ứng lệnh tổng khởi nghĩa của Hồ Chủ tịch, bà con các dân tộc thiểu số nơi đây đã nhất tề đứng lên đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, sau đó kéo ra huyện lỵ Con Cuông đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân.
 
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thái Hòa vẫn là địa chỉ đỏ cách mạng luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, vừa sản xuất vừa chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên giới. Khi đất nước thống nhất, bà con các dân tộc nơi đây bắt tay vào xây dựng quê hương giàu đẹp, phong trào đường làng phong quang, sạch đẹp, nhà có số, an ninh trật tự được đảm bảo. Cũng tại đây, có những cánh đồng 10 tấn thóc vàng vừa bảo đảm an ninh lương thực tại địa bàn, vừa cung cấp lương thực cho huyện. Từ chi bộ đảng thành lập có 5 đảng viên trong toàn xã, đến nay Chi bộ Thái Hòa có 19 đảng viên, 5 năm qua liên tục là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Bà con nơi đây luôn cùng nhau giữ gìn và phát huy tốt truyền thống vùng quê cách mạng, thể hiện bằng những hành động cụ thể với những mô hình thoát nghèo bền vững...
 
Phùng Văn Mùi
Huyện ủy Con Cuông