#Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

3 kết quả

LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch Tháng Công nhân 2022

LĐLĐ tỉnh triển khai kế hoạch Tháng Công nhân 2022

(Baonghean.vn) - Ngày 23/2, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ phiên thứ nhất, bàn về những nội dung quan trọng như quy định về phân cấp quản lý cán bộ, về vị trí việc làm, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kế hoạch Tháng công nhân năm 2022.