Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025

Nguyễn Văn Chung 08/03/2022 16:53

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 923-CV/TU về chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Theo đó, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ diễn ra trong thời gian từ tháng 5/2022 và hoàn thành trước 30/8/2022.

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, thực hiện các nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022 - 2025; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy trong nhiệm kỳ (nơi có chi ủy); bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo quy định.

Các đảng viên dự Đại hội Chi bộ khối 6 (nhiệm kỳ 2020-2022), phường Bến Thủy, TP Vinh. Ảnh Nguyên Nguyên
Các đảng viên dự Đại hội Chi bộ khối 6 (nhiệm kỳ 2020-2022), phường Bến Thủy, TP Vinh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo của cấp mình, hướng dẫn và chỉ đạo đảng ủy cơ sở triển khai, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đại hội chi bộ theo đúng quy định. Trong đó, quan tâm chỉ đạo các cơ quan tham mưu, cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc văn bản của Trung ương, của cấp ủy cấp trên để chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên. Quan tâm lãnh đạo tốt công tác nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, quy trình.

Công văn số 923-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý:

- Đối với các chi bộ khối, xóm, bản: Việc kiện toàn chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ phải gắn với khắc phục tình trạng trưởng khối, xóm, bản không phải là đảng viên. Thực hiện thống nhất bầu cử trưởng khối, xóm, bản trước khi tổ chức đại hội chi bộ, trong đó chi ủy, chi bộ thực hiện quy trình lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm trưởng khối, xóm, bản. Sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí trúng cử trưởng khối, xóm, bản để bầu vào cấp ủy giữ chức vụ bí thư hoặc phó bí thư chi bộ.

- Đối với các chi bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang: Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư chi bộ là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đối với chi bộ trong loại hình khác (doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...) tập trung lãnh đạo để bố trí đảng viên là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu giữ chức vụ bí thư chi bộ; những nơi không có đảng viên là người đứng đầu thì căn cứ tình hình cụ thể lựa chọn bầu đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ phù hợp.

Hiện nay, toàn tỉnh có 3809 khối, xóm, bản. Trong đó, trưởng khối, xóm bản là đảng viên có 2965 đồng chí, chiếm 77,84%; là bí thư chi bộ 506 đồng chí, chiếm 13,3%; là phó bí thư chi bộ 2041 đồng chí, chiếm 53,6%.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và của cấp mình gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tập trung xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Coi trọng kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn và rút kinh nghiệm từ đại hội điểm để lãnh đạo triển khai diện rộng. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Sau đại hội có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO