Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 -2025

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

NÔNG THÔN, ĐÔ THỊ CÓ NHIỀU KHỞI SẮC

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 -2020, huyện Đô Lương đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,83%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. 

Bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cao. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt hơn 55 triệu đồng, tăng gần 25 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn dưới 2%.

An ninh chính trị đảm bảo, quốc phòng địa phương được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, tăng cường. Huyện đã có 6/30 chỉ tiêu vượt và 18/30 chỉ tiêu đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Một trong những mục tiêu tổng quát của Đô Lương nhiệm kỳ tới là phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá về kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, nông thôn đổi mới, đô thị văn minh, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao. Thị trấn Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Trong các chỉ tiêu cụ thể, Đô Lương phấn đấu đến năm 2023 đạt huyện nông thôn mới và đến năm 2025 có 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến đến hết năm 2020, huyện có 28/32 xã đạt nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến lãnh đạo một số ban, ngành và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp ý về một số chỉ tiêu đối với huyện trong nhiệm kỳ mới về chỉ tiêu xây dựng mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm đào tạo nghề, đào tạo nhân lực; quan tâm về một số chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng như: xây dựng đội ngũ cán bộ; tính đoàn kết trong nội bộ…

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, mục tiêu nhiệm kỳ mới về tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người trong nhiệm kỳ mới mà Đô Lương đặt ra còn tương đối khiêm tốn so với tiềm lực và thực tế; do đó cần nghiên cứu cân nhắc. Bên cạnh đó, Đô Lương cũng nên xem xét thời điểm phấn đấu trở thành thị xã vì hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặt vị trí Đô Lương thuận lợi về giao thông, nguồn lực con người, giáo dục rất tốt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị huyện xác định một trong những mũi phát triển quan trọng là dọc hai bên đường N5 đoạn qua địa bàn; phát triển làng nghề, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; quan tâm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch để phát huy được tiềm năng tốt hơn;…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng tình với các ý kiến và cho rằng, Đô Lương có nhiều nền tảng để phát triển cao hơn, do đó đề nghị cần xác định rõ tư duy phát triển và quyết tâm tiến công. Trong đó, hệ thống chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới cân nhắc về mục tiêu tăng trưởng, chú ý đánh giá lại công tác đào tạo nghề để có chỉ tiêu phù hợp; hết sức chú ý đến quy hoạch và chất lượng quy hoạch; công tác phát triển doanh nghiệp, phát triển y tế,…

"THỔI ĐƯỢC TINH THẦN, QUYẾT TÂM VÀO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ"

Kết luận nội dung về văn kiện đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện cần đánh giá rõ hơn nguyên nhân vì sao 6 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 -2020 không đạt để nhìn nhận khách quan cho nhiệm kỳ tới. 

Về mục tiêu tổng quát, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất cao với mục tiêu “mạnh về kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển” của Đô Lương trong nhiệm kỳ mới. Quan điểm là mục tiêu này phải xuyên suốt trong quá trình xác định chỉ tiêu và đưa ra các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo tính logic, chặt chẽ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh: Thành Duy

Cũng từ mục tiêu này, huyện quan tâm cân nhắc các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người trên cơ sở phân tích khoa học, căn cứ vào dữ liệu đầy đủ.

Đối với nhóm chỉ tiêu về nông nghiệp, đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị huyện dồn sức để về đích nông thôn mới sớm hơn so với mục tiêu năm 2023, vì hiện nay chỉ còn 4 xã. Bên cạnh đó, huyện cũng  cần xác định mỗi xã cần có một sản phẩm (OCOP); quan tâm chỉ tiêu tỷ lệ độ che phủ rừng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chỉ tiêu xây dựng cần sát với tình hình, đồng thời cũng thể hiện được quyết tâm chính trị cao hơn, nỗ lực lớn hơn. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy phân tích rất kỹ những đặc thù, thế mạnh của Đô Lương, đó là tính kết nối rất cao (giáp với 6 huyện và nhiều quốc lộ, đường N5 đi qua địa bàn) vì vậy có dáng dấp của một trung tâm. Cùng đó, huyện có giao thông thuận lợi, có thế mạnh về nguồn nhân lực và truyền thống giao thương, buôn bán. Đó là thế mạnh để Đô Lương trở thành trung tâm vùng về dịch vụ, du lịch, thương mại, thậm chí là tài chính - ngân hàng, y tế.

Huyện cũng có nhiều cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống, vì vậy cần chuẩn bị tốt các điều kiện về đất đai, mặt bằng, cải cách hành chính để thu hút đầu tư.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương phát biểu làm rõ một số nội dung, đồng thời tiếp thu các ý kiến phát biểu. Ảnh: Thành Duy

Để phát huy được các lợi thế trên, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, huyện Đô Lương cần phải thực hiện sớm, chất lượng về quy hoạch; đồng thời quan tâm xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất, chia sẻ với tinh thần thẳng thắn, thật lòng, xây dựng.

Đặc biệt, người đứng đầu Tỉnh ủy nhắn nhủ, Đô Lương cần “thổi được tinh thần quyết tâm” vào toàn hệ thống chính trị, đến từng người dân để trở thành sức mạnh nội lực xây dựng thị trấn huyện lỵ sớm trở thành đô thị loại IV; qua đó làm tiền đề, cơ sở để sớm xây dựng Đô Lương thành thị xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra ngày 14,15/8/2020.

Tin liên quan

Nhà máy Xi măng Đô Lương bơm gần 80.000 m3 nước giúp dân cứu hạn cho lúa

Nhà máy Xi măng Đô Lương bơm gần 80.000 m3 nước giúp dân cứu hạn cho lúa

(Baonghean.vn) - Nắng nóng kéo dài gần 2 tháng qua làm cho xã Bài Sơn, huyện Đô Lương và nhiều vùng hạn nặng. Nhiều diện tích lúa hè thu nguy cơ bị chết cháy. Trước thực tế đó, Nhà máy Xi măng Đô Lương thuộc Công ty CP Xi măng Sông Lam tổ chức bơm nước sông Đào vào hệ thống đập nước của xã Bài Sơn để điều tiết chống hạn.
Đô Lương có tân Bí thư Huyện ủy

Đô Lương có tân Bí thư Huyện ủy

(Baonghean.vn) - Chiều 8/5, Huyện ủy Đô Lương tổ chức Lễ công bố quyết định chuẩn y đồng chí Phùng Thành Vinh giữ chức Bí thư Huyện ủy Đô Lương, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương: Bệ phóng cho nền kinh tế huyện

Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương: Bệ phóng cho nền kinh tế huyện

(Baonghean.vn) - Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương được cấp Giấy phép xây dựng số 116/GP-SXD ngày 3/12/2019, hiện đang được xây dựng với tiến độ thần tốc, dự kiến sẽ sớm hoàn thành vào cuối năm 2020 – đầu 2021, góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế huyện Đô Lương.

Các tin khác