Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2020

(Baonghean.vn) - Sáng 29/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 10/2020 nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc.
Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết).

Nội dung quán triệt gồm: Chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025 và Chuyên đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu về dự thảo Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Việc tổ chức các hội nghị quán triệt sẽ thực hiện ở 3 cấp: tỉnh, huyện (tương đương) và cấp cơ sở. Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện trong thời gian 1 ngày, thực hiện ngay trong tháng 11/2020.

Ở cấp huyện tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ cốt cán ở đơn vị, địa phương mình trong thời gian 1 ngày, hoàn thành trước 30/12/2020. Cấp cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên của địa phương, đơn vị mình trong thời gian 1 buổi, hoàn thành trước 30/1/2021.

Đặc biệt, theo kế hoạch, bí thư, thủ trưởng các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm quán triệt Nghị quyết tại địa phương, đơn vị. Nếu mời báo cáo viên cấp trên thì báo cáo viên chỉ giới thiệu Nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh; còn kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết phải do bí thư, chủ tịch, thủ trưởng các địa phương, đơn vị, triển khai.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu góp ý về dự thảo Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với dự thảo Kế hoạch; đồng thời thảo luận, đề xuất cân nhắc tổ chức học tập, quán triệt trực tuyến từ tỉnh về đến cấp huyện và tương đương đối với những nơi có điều kiện.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất với dự thảo Kế hoạch, đồng thời đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu điều chỉnh một số nội dung theo ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, đối với thành phần tham gia học tập, quán triệt ở cấp tỉnh, cấp huyện cần lưu ý bổ sung thêm các đồng chí là chủ tịch HĐND không tham gia cấp ủy khóa mới. Một số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đóng trên địa bàn TP. Vinh kết nối trực tuyến với Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của cấp tỉnh để nghe các nội dung quán triệt; đồng thời ngay sau đó, các đảng bộ tiếp tục quán triệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu góp ý về xây dựng Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm tạo đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội; đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Gắn học tập, quán triệt Nghị quyết với thảo luận và thông qua chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. 

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc về một số nội dung liên quan đến Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 827/QĐ -TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển TP. Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xem xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội; cho ý kiến về việc xây dựng Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương triển khai Đề án “Địa chí Nghệ An trong bối cảnh đương đại” với 3 tập sách; đồng thời lưu ý thêm một số nội dung như về sửa tên gọi của Đề án, xây dựng lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể; bổ sung, chỉnh sửa, sắp xếp các danh mục khoa học, hợp lý.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, các ý kiến ủng hộ việc số hóa các tập sách địa chí, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong Đề án phải tính đến sau khi hoàn thành phiên bản số hóa của sách, hàng năm phải có hội đồng nghiên cứu, cập nhật thông tin, số liệu mới để đảm bảo giá trị, cung cấp thông tin kịp thời cho độc giả.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 827/QĐ -TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển TP. Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023. 

Dự thảo Kế hoạch đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Quyết định 827 gắn với nhiệm vụ và phân công thực hiện cụ thể trên các nội dung quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm để trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ gồm: tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm; thương mại; du lịch; khoa học - công nghệ; công nghệ thông tin; công nghiệp công nghệ cao; y tế; văn hóa; thể dục, thể thao; giáo dục và đào tạo. 

Cùng với đó là nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông; các giải pháp về huy động nguồn lực đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, sử dụng đất, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, cải cách hành chính và phát triển hợp tác kinh tế.

Trung tâm TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Đây là những nội dung hết sức quan trọng góp phần triển khai các định hướng lớn của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất với kế hoạch do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận UBND tỉnh và TP. Vinh đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể; đồng thời lưu ý phải lượng hóa lộ trình, tiến độ, thứ tự ưu tiên các dự án cần thực hiện từ nay đến năm 2023, đến 2025 và đến 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủng hộ chủ trương việc phân cấp, phân quyền cho thành phố để hoạt động năng động, linh hoạt hơn, do đó TP. Vinh cần chủ động đề xuất để cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe và cho ý kiến về việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 827.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ động triển khai ngay các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ động triển khai ngay các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các cấp, các ngành cần tiếp tục vào cuộc với tinh thần khẩn trương, hành động ngay những nội dung đang triển khai năm 2020, phấn đấu đạt được kết quả cao nhất những mục tiêu, chỉ tiêu được giao năm nay và của giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời phải chủ động triển khai ngay các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các tin khác