Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(Baonghean.vn) - Chiều 16/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ảnh 1
Các đồng chí lãnh đạo UBKT Trung ương và tỉnh Nghệ An dự Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí cùng đi trong đoàn.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp ủy, UBKT trực thuộc.

NÂNG CAO VỊ THẾ, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Qua đó góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao vị thế, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tạo sự lan tỏa trong cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ và thực sự có tác dụng tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ảnh 2
Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo quán triệt đầy đủ các quy định, kết luận, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; ban hành nhiều văn bản, trong đó có 16 quy chế, chương trình, quy định, quyết định để cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình địa phương.

Hàng năm, định kỳ 6 tháng, Thường trực Tỉnh ủy đều làm việc với UBKT Tỉnh ủy để nghe tình hình và chỉ đạo về tổ chức, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ảnh 3
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành hệ thống quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. 

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành chương trình kiểm tra, giám sát để làm cơ sở cho cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng chương trình của cấp mình. 

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của cấp ủy, UBKT các cấp, việc xử lý kỷ luật các tổ chức, đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm minh, đặc biệt việc xử lý đảng viên vi phạm tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ảnh 4
Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 9.166 lượt tổ chức đảng, 19.062 đảng viên; giám sát 10.058 lượt tổ chức đảng, 13.101 lượt đảng viên. Trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 51 lượt tổ chức và 99 lượt đảng viên; giám sát 45 lượt tổ chức và 128 lượt đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra 4.297 đảng viên, 2.314 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 6.225 lượt tổ chức và 8.777 lượt đảng viên.

Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 3.834 đảng viên; trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 6 đảng viên. UBKT các cấp thi hành kỷ luật 1.372 đảng viên, trong đó UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ảnh 5
Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Tại Hội nghị, đại diện các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thảo luận, đánh giá, chia sẻ các kết quả, giải pháp, kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

 TINH THÔNG NGHIỆP VỤ, BẢN LĨNH VỮNG VÀNG

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà cơ bản đồng tình với kết quả, ưu điểm đạt được cũng như những hạn chế, nguyên nhân trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; cũng như phương hướng trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng lưu ý, kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Vì vậy thời gian tới, Nghệ An cần làm tốt hơn nữa công tác nhận thức về kiểm tra, giám sát; tiếp tục quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, nhất là ở cấp cơ sở cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Văn Trà cũng đề nghị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát thường xuyên; kiểm tra việc thực hiện kết quả kiểm tra, thanh tra và quan trọng nữa là thu hồi tài sản thất thoát; làm tốt công tác phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm kiểm tra đối với các đảng đoàn;…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ảnh 6
Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong thời gian tới, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy cần tập trung xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trong nhiệm kỳ; đồng thời kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, cấp ủy, UBKT các cấp cần thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát theo đúng quy định; chủ động tăng cường, đẩy mạnh kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nếu cần thiết có thể kiểm tra cách cấp, ví dụ tỉnh có thể xuống kiểm tra xã;…

UBKT các cấp cũng cần tiếp tục quan tâm giám sát chuyên đề đối với những vấn đề nhạy cảm, bức xúc nhưng chưa đến mức phải kiểm tra dấu hiệu vi phạm như: quản lý đất đai, đầu tư công, công tác cán bộ.

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng đề nghị, cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng bộ máy của ngành, đặc biệt bố trí đội ngũ cán bộ kiểm tra phù hợp; bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ kiểm tra vì sau mỗi kỳ đại hội sẽ có thay đổi nhân sự; quan tâm chính sách cán bộ, nhất là cán bộ làm ngành kiểm tra không tái cử, có chính sách nhất định cho các đoàn kiểm tra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ảnh 7
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh, đồng thời lưu ý một số vấn đề cần rút kinh nghiệm.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trước hết cấp ủy, UBKT các cấp phải thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy các cấp về vai trò, vị trí, yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, trong đó chú ý đến công tác tuyên truyền, giáo dục; cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, tỉnh, xây dựng hệ thống quy chế làm việc, quy chế, cơ chế phối hợp bài bản  ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, công tác kiểm tra Đảng phải gắn liền với công tác tổ chức, tư tưởng, thậm chí là công tác dân vận, vì suy cho cùng sau khi kiểm tra tạo được sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân, đây mới là kết quả cao nhất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ảnh 8
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ tiến hành bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XV, do đó cấp ủy, UBKT các cấp cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự, góp phần đảm bảo chất lượng các nhân sự.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Muốn vậy, phải xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm sát với tình hình thực tiễn; giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, nhất là những lĩnh vực tác động liên quan đến quyền hạn cán bộ, đảng viên, tổ chức; đồng thời, cần tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với diện cấp ủy cùng cấp và cấp ủy quản lý. 

Mặt khác, đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát phải tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất thông qua trau dồi, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, chuyên sâu; trung thực, bản lĩnh vững vàng, không bị chi phối, phân hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ảnh 9
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đội ngũ mới nhận nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ, xây dựng cơ chế rõ ràng, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tin mới

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần 10: Thằng bôm bốp

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần 10: Thằng bôm bốp

(Baonghean.vn) -Trong chương trình đêm nay, trân trọng gửi tới quý thính giả tạp văn Thằng bôm bốp của tác giả Lê Hồng Tuân. Tạp văn được trích trong cuốn Bêu nắng, đã được xuất bản và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo độc giả. Mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc Huyền Nga.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/2

(Baonghean.vn) - Gần 518 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; Khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới... là những nội dung chính trong ngày 4/2.
Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà. Ảnh: Thành Duy

Góp sức vì những ngôi nhà cho người nghèo ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 4/2/2023, tại Lễ Phát động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà.
VinaPhone

Sớm khắc phục tình trạng chập chờn mạng VinaPhone

(Baonghean.vn) - Đại diện VNPT Nghệ An cho biết, hiện nay, lượng lớn thuê bao trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường. Đối với các khách hàng vẫn gặp sự cố về sóng, mạng thì có thể liên hệ với đơn vị để kỹ thuật xử lý trong thời gian sớm nhất.
Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những ngày này các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức gặp mặt và thành lập các đoàn trực tiếp đến tận gia đình thăm hỏi, động viên, tặng quà các thanh niên tham gia nhập ngũ năm nay.
Video: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế

Video: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế

(Baonghean.vn) -  Cùng với kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, Khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai, Đền thờ Mai Hắc Đế vinh dự được đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa, là niềm tự hào to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.
Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

(Baonghean.vn) - Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai; Man United muốn sở hữu ngôi sao của Juventus với giá… 0 đồng; Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Phát huy thế mạnh, truyền thống vẻ vang của tỉnh Nghệ An để vững bước phát triển

Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Phát huy thế mạnh, truyền thống vẻ vang của tỉnh Nghệ An để vững bước phát triển

(Baonghean.vn) - Hàng nghìn năm qua, truyền thống chống giặc ngoại xâm, giành độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn không ngừng được các thế hệ người dân xứ Nghệ và toàn thể dân tộc ta kế thừa, phát huy trong công cuộc đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.